Şablon:Fel sonu samit ö,ü

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənədlər Sənədlər

Sonu samitlə bitən sonuncu saiti ö, ü olan variant Nümunələr:

*{{Fel sonu samit ö,ü|gül}}
*{{Fel sonu samit ö,ü|sön}}
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən gülmüşdüm güldüm gülürəm güləcəyəm gülərəm gülüm güləm gülməliyəm güləsiyəm gülsəm Adlıq gülmək
Sən gülmüşdün güldün gülürsən güləcəksən gülərsən gül güləsən gülməlisən güləsisən gülsən Yiyəlik gülməyin
O gülmüşdü güldü gülür güləcək gülər gülsün gülə gülməlidir güləsidir gülsə Yönlük gülməyə
Biz gülmüşdük güldük gülürük güləcəyik gülərik gülək gülək gülməliyik güləsiyik gülsək Təsirlik gülməyi
Siz gülmüşdünüz güldünüz gülürsünüz güləcəksiniz gülərsiniz güləsiniz güləsiniz gülməlisiniz güləsisiniz gülsəniz Yerlik gülməkdə
Onlar gülmüşdülər güldülər gülürlər güləcəklər gülərlər gülsünlər gülələr gülməlidirlər güləsidirlər gülsələr Çıxışlıq gülməkdən
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sönmüşdüm söndüm sönürəm sönəcəyəm sönərəm sönüm sönəm sönməliyəm sönəsiyəm sönsəm Adlıq sönmək
Sən sönmüşdün söndün sönürsən sönəcəksən sönərsən sön sönəsən sönməlisən sönəsisən sönsən Yiyəlik sönməyin
O sönmüşdü söndü sönür sönəcək sönər sönsün sönə sönməlidir sönəsidir sönsə Yönlük sönməyə
Biz sönmüşdük söndük sönürük sönəcəyik sönərik sönək sönək sönməliyik sönəsiyik sönsək Təsirlik sönməyi
Siz sönmüşdünüz söndünüz sönürsünüz sönəcəksiniz sönərsiniz sönəsiniz sönəsiniz sönməlisiniz sönəsisiniz sönsəniz Yerlik sönməkdə
Onlar sönmüşdülər söndülər sönürlər sönəcəklər sönərlər sönsünlər sönələr sönməlidirlər sönəsidirlər sönsələr Çıxışlıq sönməkdən