İstifadəçi hüquqları

Jump to navigation Jump to search
İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Turkmen (müzakirə | töhfələr)

Daxil olduğu qrup: İdarəçilər (06:13, 26 iyun 2021 tarixinə qədər)

Avtomatik olaraq daxil olduğu qrup: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 19:25, 26 iyun 2020 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from idarəçi (temporary, until 06:13, 26 iyun 2021) və avtopatrul to idarəçi (temporary, until 06:13, 26 iyun 2021) (İdarəçi olduğum üçün artıq ehtiyac yoxdur)
  • 00:57, 12 yanvar 2020 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) to idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və avtopatrul (Keçmiş idarəçi olduğum üçün və fəaliyyətimdə qüsur olmadığı üçün avtopatrul hüququnu özümə verirəm. Və idarəçi statusundan imtina edirəm)
  • 10:04, 17 iyul 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019), idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və avtopatrul to interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) (İdarəçilərdə bu hüquq var (yəni hüquq idarəçi alətlərinin bir hissəsidir))
  • 06:23, 17 iyul 2019 Drabdullayev17 müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) to interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019), idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və avtopatrul
  • 15:28, 8 iyul 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019), idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və avtopatrul to interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020)
  • 15:26, 8 iyul 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) to interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019), idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və avtopatrul (test)
  • 17:27, 6 aprel 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019), idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və IP blokundan azad olma to interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020)
  • 17:22, 6 aprel 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) to interfeys idarəçisi (temporary, until 04:01, 6 oktyabr 2019), idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və IP blokundan azad olma (test)
  • 20:52, 29 mart 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from IP blokundan azad olma (temporary, until 20:52, 30 mart 2019) və idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) to idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020)
  • 20:52, 29 mart 2019 Turkmen müzakirə töhfələr changed group membership for Turkmen from idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) to idarəçi (temporary, until 14:31, 28 mart 2020) və IP blokundan azad olma (temporary, until 20:52, 30 mart 2019)