azmaq

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • Flag of Azerbaijan.svg azərbaycanca: azmaq
  • Heca: az-maq

Ico libri.png Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/azmaq

    1. Yolu itirmək, istiqaməti itirmək. Meşədə azmaq. Atlılar yolu azdılar. – [Həkim:] Axı necə oldu ki, belə sağlam və qüvvətli adam olduğunuz halda, birdən azdınız və evinizin yerini itirdiniz? C.Cabbarlı. Kənardan baxana elə gəlirdi ki, bu maşın azıb, yoldan çıxmışdır. Mir Cəlal. İndi yay günü Mil düzün(də) .. azan yolçunun susuzluqdan qorxusu yoxdur. İ.Əfəndiyev.
    2. Doğru yoldan çıxmaq, yanılmaq, sapmaq. [Şəhrəbanı xanım:] Çox yaxşı, sən azıbsan; yolundan, izindən çıxıbsan, get! M.F.Axundzadə. Sən azma sədaqət yolunu, sevgili qardaş! C.Cabbarlı.
    3. məc. Coşmaq, qudurmaq, həddini aşmaq, şiddət göstərmək. Sən lap azmısan ha! – [Ağ zanbaq:] Gərçi uzundursa mənim yarpağım; Yoxdu yenə lovğalığım, azmağım. A.Səhhət. ◊ Ağlı azmaq – bax ağıl
    4. Əməli azmaq – bax əməl. Hər yol(un)dan azan – hər bir adam, hər ötən, hər kəs, hər yetən. [Arvad:] Sən də hər yoldan azanı evə buraxırsan. S.Rəhimov. Kəkliyi azmaq – bax kəklik. Nə iti(m) azıb – “nə işi(m) var, getməz, getmərəm” mənasında. [Şəhrəbanı xanım:] Firəngdə onun nə alıb-verəcəyi var, Parijdə onun nə iti azıbdır? M.F.Axundzadə. [Zeynəb xanım:] Mənim elə yerlərdə nə itim azıb? Mir Cəlal.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən azmışdım azdım azıram azacağam azaram azım azam azmalıyam azasıyam azsam Adlıq azmaq
Sən azmışdın azdın azırsan azacaqsan azarsan az azasan azmalısan azasısan azsan Yiyəlik azmağın
O azmışdı azdı azır azacaq azar azsın aza azmalıdır azasıdır azsa Yönlük azmağa
Biz azmışdıq azdıq azırıq azacağıq azarıq azaq azaq azmalıyıq azasıyıq azsaq Təsirlik azmağı
Siz azmışdınız azdınız azırsınız azacaqsınız azarsınız azasınız azasınız azmalısınız azasısınız azsanız Yerlik azmaqda
Onlar azmışdılar azdılar azırlar azacaqlar azarlar azsınlar azalar azmalıdırlar azasıdır azsalar Çıxışlıq azmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]

Map-TurkicLanguages.png
TurkicLanguages.png