boleć

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • polyakca: boleć (pl)
  • Transkripsiya: [ˈbɔlɛʨ̑]

Mənalar :

  1. Bədənin hər hansısa bir hissəsində ağrı duymaq.
  2. Üzülmək
Felin tərz kateqoriyası: boleć
Forma Tək Cəm
I şəxs II şəxs III şəxs I şəxs II şəxs III şəxs
Məsdər
Bezokolicznik
boleć
İndiki zaman və ya sadə gələcək zaman
Czas teraźniejszy lub przyszły prosty*
boleję bolejesz boleje bolejemy bolejecie boleją
Keçmiş zaman
Czas przeszły
kişi cinsi bolałem bolałeś bolał boleliśmy boleliście boleli
qadın cinsi bolałam bolałaś bolała bolałyśmy bolałyście bolały
orta cins bolałom bolałoś bolało
Gələcək zaman
(qismən)

(czas przyszły)
kişi cinsi będę bolał będziesz bolał będzie bolał będziemy bolali będziecie bolali będą boleli
qadın cinsi będę bolała będziesz bolała będzie bolała będziemy bolały będziecie bolały będą bolały
orta cins - - będzie bolało
Gələcək zaman
(məsdər formada)
będę boleć będziesz boleć będzie boleć będziemy boleć będziecie boleć będą boleć
Şəxssiz
keçmiş zaman
bolano
Əmr forması - bolej niech boleje bolejmy bolejcie niech boleją
Şərti kişi cinsi bolałbym bolałbyś bolałby bolelibyśmy bolelibyście boleliby
qadın cinsi bolałabym bolałabyś bolałaby bolałybyśmy bolałybyście bolałyby
orta cins bolałobym bolałobyś bolałoby
Şərti
şühudi keçmiş
kişi cinsi byłbym bolał byłbyś bolał byłby bolał bylibyśmy bolali bylibyście bolali byliby boleli
qadın cinsi byłabym bolała byłabyś bolała byłaby bolała byłybyśmy bolały byłybyście bolały byłyby bolały
orta cins - - byłoby bolało
Feli sifət
aktiv
kişi cinsi bolejący
qadın cinsi bolejąca bolejące
orta cinsi bolejące
Feli sifət
kişi cinsi bolany bolani
orta cins bolana bolane
orta cins bolane
- bolejąc
Feli isim bolenie
Feli isim
Hallar Forma Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
bolenie bolący bolejąca bolejące bolejący bolejące
Yiyəlik halı
Dopełniacz
bolenia bolejącego bolejącej bolejącego bolejących
Yönlük halı
Celownik
boleniu bolejącemu bolejącej bolejącemu bolejącym
Təsirlik halı
Biernik
bolenie Adlıq və ya yiyəlik bolejącą bolejące bolejących bolejące
Birgəlik halı
Narzędnik
boleniem bolejącym bolejącą bolejącym bolejącymi
Yerlik halı
Miejscownik
boleniu bolejącym bolejącej bolejącym bolejących
Çağırış halı
Wołacz
bolenie bolejący bolejąca bolejące bolejący bolejące
Feli sifət
Hallar   Tək Cəm
Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins Kişi cinsi Qadın cinsi Orta cins
Adlıq halı
Mianownik
bolany bolana bolane bolani bolane
Yiyəlik halı
Dopełniacz
bolanego bolanej bolanego bolanych
Yönlük halı
Celownik
bolanemu bolanej bolanemu bolanym
Təsirlik halı
Biernik
Adlıq və ya yiyəlik bolaną bolane bolanych bolane
Birgəlik halı
Narzędnik
bolanym bolaną bolanym bolanymi
Yerlik halı
Miejscownik
bolanym bolanej bolanym bolanych
Çağırış halı
Wołacz
bolany bolana bolane bolani bolane