dişləmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

  • azərbaycanca: dişləmək
  1. Dişləri arasında sıxmaq, dişlərini barırmaq.

Feil[redaktə]

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dişləmişdim dişlədim dişləyirəm dişləyəcəyəm dişləyərəm dişləyim dişləyəm dişləməliyəm dişləyəsiyəm dişləsəm Adlıq dişləmək
Sən dişləmişdin dişlədin dişləyirsən dişləyəcəksən dişləyərsən dişlə dişləyəsən dişləməlisən dişləyəsisən dişləsən Yiyəlik dişləməyin
O dişləmişdi dişlədi dişləyir dişləyəcək dişləyər dişləsin dişləyə dişləməlidir dişləyəsidir dişləsə Yönlük dişləməyə
Biz dişləmişdik dişlədik dişləyirik dişləyəcəyik dişləyərik dişləyək dişləyək dişləməliyik dişləyəsiyik dişləsək Təsirlik dişləməyi
Siz dişləmişdiniz dişlədiniz dişləyirsiniz dişləyəcəksiniz dişləyərsiniz dişləyəsiniz dişləyəsiniz dişləməlisiniz dişləyəsisiniz dişləsəniz Yerlik dişləməkdə
Onlar dişləmişdilər dişlədilər dişləyirlər dişləyəcəklər dişləyərlər dişləsinlər dişləyələr dişləməlidirlər dişləyəsidirlər dişləsələr Çıxışlıq dişləməkdən


Türk dillərində: