duymaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: duymaq
  • Heca: duy-maq

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20140901010812/http://azerdict.com/izahli-luget/duymaq

    1. Hiss etmək, hiss üzvlərinin biri vasitəsilə qavramaq. Ləhzə həvəsindən uymaz idim; Günüzlə gecəni duymaz idim. Xətayi. [Qarışqalar] evlərinin möhkəm olmayacağını duyub, quru divarları dağıdırlar və təzədən palçıq gətirib, divar qal- xızmağa və tağ vurmağa başlayırlar. H.Zərdabi. [Əhməd:] Zənn edirəm ki, ürəyimin döyünməsini Gülnaz da duyur və eşidirdi. T.Ş.Simurq.
    2. Sezmək, anlamaq, başa düşmək, ürəyinə dammaq. [İskəndər:] Hey, Zeynəb, vallah, fəndini duymuşam! Qonağın yolunda bu qədər çalışırsan ki, ərin Kərbəlayı Novruzu da diriltsin? C.Məmmədquluzadə. Səlim bəy ortalıqdakı dolaşıq vəziyyəti duydu və ayağa qalxaraq əlini pristavın yıldızlı umuzuna qoyaraq dedi.. H.Nəzərli.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən duymuşdum duydum duyuram duyacağam duyaram duyum duyam duymalıyam duyasıyam duysam Adlıq duymaq
Sən duymuşdun duydun duyursan duyacaqsan duyarsan duy duyasan duymalısan duyasısan duysan Yiyəlik duymağın
O duymuşdu duydu duyur duyacaq duyar duysun duya duymalıdır duyasıdır duysa Yönlük duymağa
Biz duymuşduq duyduq duyuruq duyacağıq duyarıq duyaq duyaq duymalıyıq duyasıyıq duysaq Təsirlik duymağı
Siz duymuşdunuz duydunuz duyursunuz duyacaqsınız duyarsınız duyasınız duyasınız duymalısınız duyasısınız duysanız Yerlik duymaqda
Onlar duymuşdular duydular duyurlar duyacaqlar duyarlar duysunlar duyalar duymalıdırlar duyasıdır duysalar Çıxışlıq duymaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]