ovqat

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

Ovqat— iki mənada işlənir: 1) hal, kef, əhval-ruhiyyə 2) zaman-vaxt

Azərbaycan dilində aşağıdakı frazeoloji birləşmələr işlənir:

  • 'Ovqatına soğan doğramaq (zarafatla) – kefini, əhvalını pozmaq; eləcə də
  • Ovqatını təlx etmək (kiminsə) — məyus etmək, əsəbiləşdirmək, özündən çıxarmaq;
  • Ovqatı təlx olmaq — əhval-ruhiyyənin pis olması, dilxor olmaq, qəzəblənmək;
  • Ovqatı təlx – kefi, əhvalı pozulmuş mənasını verir.


Ovqat sözünə Azərbaycan yazıçılarının əsərlərində rast gəlinir.

"Ovqatı qarışıqdır" ( Mir Cəlal, "Şəxsi məsələ" hekayəsi.[1] ), "Əşrəf bəy: İndi mən bilirəm, şəhərdə bu xeyir xəbər neçə adamın ovqatına soğan doğrayıb" (Nəcəf bəy Vəzirov, "Yağışdan cıxdıq, yağmura düşdük" komediyası. [2]), "Ovqatım olub təlx" (Mirzə Ələkbər Sabir, "Qocaliqdan şikayət" şeiri), "Axşam xan ovqatı təlx evə qayıtdı" (Çəmənzəminli), "Əmi ovqatı çox təlx evə gəldi" (Nəriman Nərimanov).

İstinadlar[redaktə]

  1. Mir Cəlal. Əsərləri. 5 cilddə, 1-ci cild, Bakı, "Adiloğlu" nəşriyyatı, 2013
  2. Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2005, 304 səh.