Məzmuna keç

sürtmək

Wiktionary saytından

azərbaycanca: sürtmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən sürtmüşdüm sürtdüm sürtürəm sürtəcəyəm sürtərəm sürtüm sürtəm sürtməliyəm sürtəsiyəm sürtsəm Adlıq sürtmək
Sən sürtmüşdün sürtdün sürtürsən sürtəcəksən sürtərsən sürt sürtəsən sürtməlisən sürtəsisən sürtsən Yiyəlik sürtməyin
O sürtmüşdü sürtdü sürtür sürtəcək sürtər sürtsün sürtə sürtməlidir sürtəsidir sürtsə Yönlük sürtməyə
Biz sürtmüşdük sürtdük sürtürük sürtəcəyik sürtərik sürtək sürtək sürtməliyik sürtəsiyik sürtsək Təsirlik sürtməyi
Siz sürtmüşdünüz sürtdünüz sürtürsünüz sürtəcəksiniz sürtərsiniz sürtəsiniz sürtəsiniz sürtməlisiniz sürtəsisiniz sürtsəniz Yerlik sürtməkdə
Onlar sürtmüşdülər sürtdülər sürtürlər sürtəcəklər sürtərlər sürtsünlər sürtələr sürtməlidirlər sürtəsidirlər sürtsələr Çıxışlıq sürtməkdən


Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20150501151607/http://azerdict.com/izahli-luget/it%C9%99l%C9%99m%C9%99k

  1. Əlini bədənin müəyyən yerinə basa-basa o tərəf-bu tərəfə gəzdirmək, ovxalamaq. Qolunu sürtmək. Üzünü sürtmək. Kürəyini sürtmək. – [Fatma:] Hərdən əlini başına sürtüb, al qana bulaşmış bir halda ay işığına tutur, şikayətlənirdi... Çəmənzəminli. [Yusif:] Qara kəlin boynuna keçi piyi sürtməklə onun yerişini, gücünü artırmaq olmaz, onun ayağı ilə maşına çatmaq olmaz. B.Bayramov.
  2. Sürtərək xırdalamaq, doğramaq, şirəsini çıxartmaq. Çuğunduru sürtgəcə sürtmək.
  3. Hərəkət zamanı ağrı vermək, dərini incitmək, əziyyət vermək, zədələmək. Çəkmə ayağımı sürtür.
  4. Çəkmək, toxunduraraq gəzdirmək, dəydirmək. [At] Kərbəlayı Qasımın dalınca gedəgedə hərdən alnını sürtürdü Kərbəlayı Qasımın kürəyinə. C.Məmmədquluzadə. Sürtdü kamançaya ayı əllərin; Az qaldı ki, lap qopara tellərin. A.Səhhət.
  5. Qum, pasta və s. ilə sürtüb təmizləmək. Qabları sürtmək. Vannanı sürtmək. – Qız əlində samovarın qara qapağını sürtə-sürtə saçı, başı nizamsız özünü bayıra atır. H.Sarabski.
  6. Məcazi məna: Süründürmək. Mədət başını bulayaraq oturmuş, Sübhanverdizadəyə olan borcunu necə olur olsun bu ayın içində vermək qərarına gəlmişdi. Əfruz bacı isə bu pulu sürtməyi qət etmişdi. S.Rəhimov.

Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]