titrəmək

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

Flag of Azerbaijan.svg azərbaycanca: titrəmək

  • Heca: tit-rə-mək

Ico libri.png Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/titrəmək

    1. Titrəmə tutmaq, əsmək. Geyər cırıq bürünməsin, soyuqda titrəyər, əsər; Gedər odunçu meşəyə, ağac qırar, odun kəsər. A.Səhhət. Mehriban əsəbiləşdiyindən titrəyən (f.sif.) əllərilə kəlağayısını başına doladığı halda [dedi]. S.Hüseyn. // məc. Əsmək. Qoca kövrək səsinin titrədiyini duyub susdu. M.Hüseyn.
    2. məc. Yanıb-sönmək, sayrışmaq, titrək işıq vermək. O gündən titrədi məscid şamları; Qərib gecələrin Ay işığında. S.Vurğun.
    3. məc. İztirab, narahatçılıq keçirmək, narahat olmaq. Qəhrəmanın öz oğlu üçün nə qədər titrədiyini Firəngiz yaxşı bilirdi. S.Rəhimov. // Dalğalanmaq, əsmək. Xalqın ciyərindən dalğalanaraq; Əllərdə titrədi bir qızıl bayraq. S.Vurğun.
    4. məc. Hərəkətə gəlmək, təlatümə gəlmək, sarsılmaq. Dünyalar titrədi, aləmlər mayallaq aşdı, fələklər bir-birinə qarışdı, millətlər yuxudan oyanıb gözlərini açdılar. C.Məmmədquluzadə. Göyə lərzə düşür bomba səsindən; Dağlar da titrəyib gəlir baş-başa. S.Vurğun.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən titrəmişdim titrədim titrəyirəm titrəyəcəyəm titrəyərəm titrəyim titrəyəm titrəməliyəm titrəyəsiyəm titrəsəm Adlıq titrəmək
Sən titrəmişdin titrədin titrəyirsən titrəyəcəksən titrəyərsən titrə titrəyəsən titrəməlisən titrəyəsisən titrəsən Yiyəlik titrəməyin
O titrəmişdi titrədi titrəyir titrəyəcək titrəyər titrəsin titrəyə titrəməlidir titrəyəsidir titrəsə Yönlük titrəməyə
Biz titrəmişdik titrədik titrəyirik titrəyəcəyik titrəyərik titrəyək titrəyək titrəməliyik titrəyəsiyik titrəsək Təsirlik titrəməyi
Siz titrəmişdiniz titrədiniz titrəyirsiniz titrəyəcəksiniz titrəyərsiniz titrəyəsiniz titrəyəsiniz titrəməlisiniz titrəyəsisiniz titrəsəniz Yerlik titrəməkdə
Onlar titrəmişdilər titrədilər titrəyirlər titrəyəcəklər titrəyərlər titrəsinlər titrəyələr titrəməlidirlər titrəyəsidirlər titrəsələr Çıxışlıq titrəməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]