turp

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

İsim Tək Cəm
Adlıq halı turp turplar
Yiyəlik halı turpun turpların
Yönlük halı turpa turplara
Təsirlik halı turpu turpları
Yerlik halı turpda turplarda
Çıxışlıq halı turpdan turplardan

azərbaycanca: turp

Ərəb əlifbası: تورپ Hecalama: turp

Transkripsiya (BFƏ) : [turp]

Mənalar :

1. (Botanika, bitkilər) Qalın kökü olan birillik bostan bitkisi.
  • Ənvər ləzzətli dolmanı iştaha ilə yeyir, kəvərdən, turpdan tez-tez götürüb ağzına qoyurdu. Ə.Vəliyev.

Törəmiş sözlər : ağ turp, qırmızı turp, ala turp

Atalar sözü və məsəllər : başında turp əkmək, yurdunda (yerində) turp əkmək

Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn

Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim turpum turplarım turpumun turplarımın turpuma turplarıma turpumu turplarımı turpumda turplarımda turpumdan turplarımdan
Sənin turpun turpların turpunun turplarının turpuna turplarına turpunu turplarını turpunda turplarında turpundan turplarından
Onun turpu turpları turpunun turplarının turpuna turplarına turpunu turplarını turpunda turplarında turpundan turplarından
Bizim turpumuz turplarımız turpumuzun turplarımızın turpumuza turplarımıza turpumuzu turplarımızı turpumuzda turplarımızda turpumuzdan turplarımızdan
Sizin turpunuz turplarınız turpunuzun turplarınızın turpunuza turplarınıza turpunuzu turplarınızı turpunuzda turplarınızda turpunuzdan turplarınızdan
Onların turpu turpları turpunun turplarının turpına turplarına turpunu turplarını turpunda turplarında turpundan turplarından

[redaktə]

İsim[redaktə]

türkcə:turp (tr) === Etimologiya === Farsca turb, turub Hecalama: turp

Mənalar :

1. (Botanika, bitkilər) Turpkimilər fəsiləsindən, yarpağı tüklü, çiçəkləri ağ, sarı, bənövşəyi rəngli bir bitki (Raphanus sativus), turp.
2. Bu bitkinin yeyilən ətli, yumru kökü.

Törəmiş sözlər : turp filizi, turp otu, turp salatası, karaturp, kırmızıturp, yabani turp, bayır turpu, , yaban turpu

Atalar sözü və məsəllər : turp gibi, turpun sıkısından seyreği iyidir

Mənbə : Türk Dil Kurumu