çıxartmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: çıxartmaq

 • Heca: çı-xart-maq

Mənalar :

 1. Bir şeyi bir yerdən kənar etmək, dışarıya atmaq // Bir yerdən götürüb başqa yerə qoymaq. Otaqdan çıxarmaq.
 2. Bir şeyin içərisində olan başqa bir şeyi oradan götürmək.Pul çıxarmaq
 3. İşdən, vəzifədən və s-dən azad etmək. İşdən çıxartmaq.
 4. Qərar vermək, hökm vermək. Hökm çıxarmaq.
 5. Paltarını, ayaqqabısını, papağını və s.-ni kənar etmək; soyunmaq. Köynəyini çıxartmaq.
 6. Bitdiyi, yapışdığı verdən çəkərək kökü ilə birlikdə qoparmaq. Dişi çıxartmaq.
 7. Təhlükəli yerdən uzaqlaşdırma. Döyüş meydanından çıxartmaq.
 8. Zorla olduğu yerdən çıxmağa məcbur etmək.
 9. Müvəqqəti olaraq yaşadığı yerdən başqa yerə aparmaq.
 10. Nəşr etmək. Qəzət çıxartmaq.
 11. Yerin altından istehsal etmək. Neft çıxartmaq.
 12. Hündür bir yerə qaldırma. Dama çıxartmaq.
 13. Bir sıra sözlərin yanına gətirilərək, müxtəlif ifadələr və mürəkkəb fellər düzəldilir. Məsələn: təmizə çıxartmaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən çıxartmışdım çıxartdım çıxardıram çıxardacağam çıxardaram çıxardım çıxardam çıxartmalıyam çıxardasıyam çıxartsam Adlıq çıxartmaq
Sən çıxartmışdın çıxartdın çıxardırsan çıxardacaqsan çıxardarsan çıxart çıxardasan çıxartmalısan çıxardasısan çıxartsan Yiyəlik çıxartmağın
O çıxartmışdı çıxartdı çıxardır çıxardacaq çıxardar çıxartsın çıxarda çıxartmalıdır çıxardasıdır çıxartsa Yönlük çıxartmağa
Biz çıxartmışdıq çıxartdıq çıxardırıq çıxardacağıq çıxardarıq çıxardaq çıxardaq çıxartmalıyıq çıxardasıyıq çıxartsaq Təsirlik çıxartmağı
Siz çıxartmışdınız çıxartdınız çıxardırsınız çıxardacaqsınız çıxardarsınız çıxardasınız çıxardasınız çıxartmalısınız çıxardasısınız çıxartsanız Yerlik çıxartmaqda
Onlar çıxartmışdılar çıxartdılar çıxardırlar çıxardacaqlar çıxardarlar çıxartsınlar çıxardalar çıxartmalıdırlar çıxardasıdırlar çıxartsalar Çıxışlıq çıxartmaqdan


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]