Məzmuna keç

çəkilmək

Wiktionary saytından
 • azərbaycanca: çəkilmək
 • Heca: çə-kil-mək
 • Əski əlifba: چکیلمک

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20130806053402/http://azerdict.com/izahli-luget/%C3%A7%C9%99kilm%C9%99k

  1. Durduğu, dayandığı yerdən başqa bir şeyin yanına, yaxud başqa bir tərəfə hərəkət edib durmaq. Qapıya tərəf çəkilmək. – Şölə xanım kor-peşman öz çarpayısına çəkildi. Ə.Abasov. // Bir yerə gedib orada qalmaq, aram tapmaq. Sofya xanım otağına çəkilmək meylində idisə də, ayaqları getmir, studentdən aralana bilmirdi. Çəmənzəminli. Günəş azca qızan kimi çəkilərdik bağlara; Bağlar bizə mehribandır, sığınırıq bağlara. S.Vurğun. // Bir yerdən çıxıb getmək, bir yeri tərk etmək. [Kamran:] Bizdəmi Bakıdan çəkiləcəyik? H.Nəzərli. // Geri oturmaq, geriyə doğru getmək (getməyə məcbur olmaq). Düşmənin qoşunu çəkildi.
  2. Kinofilmdə bu və ya başqa rol ifa etmək; oynamaq. Artist beş filmdə çəkilmişdir. Baş rolda çəkilmək.
  3. Yox olmaq, keçib getmək, görünməz olmaq. Üzünün şişi hələ də çəkilməyib. – Qaranlıqlar çəkildi göylərdən, dan söküldü; Hürriyyət şəfəqləri gözlərimizdə güldü. S.Rüstəm. Şəkər islanmış tutaş kirpiklərini qaldırıb, Leylanın hələ də qızartısı çəkilməmiş üzünə baxdı. B.Bayramov.
  4. məc. Dediyindən dönməmək, birinin qabağından qaçmamaq, israr etmək. Firəngiz çəkilmədi. Başını qaldırıb Muxtarın gözlərinə baxdı. B.Bayramov.
  5. Əmr şəklində: çəkil! – get! rədd ol! itil! [Hacı Mehdi:] İtil gözümün qabağından, çəkil! Ə.Haqverdiyev. Çəkil, səni görmək bəladır, məncə; Get, axtar özünə başqa əyləncə! S.Vurğun.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən çəkilmişdim çəkildim çəkilirəm çəkiləcəyəm çəkilərəm çəkilim çəkiləm çəkilməliyəm çəkiləsiyəm çəkilsəm Adlıq çəkilmək
Sən çəkilmişdin çəkildin çəkilirsən çəkiləcəksən çəkilərsən çəkil çəkiləsən çəkilməlisən çəkiləsisən çəkilsən Yiyəlik çəkilməyin
O çəkilmişdi çəkildi çəkilir çəkiləcək çəkilər çəkilsin çəkilə çəkilməlidir çəkiləsidir çəkilsə Yönlük çəkilməyə
Biz çəkilmişdik çəkildik çəkilirik çəkiləcəyik çəkilərik çəkilək çəkilək çəkilməliyik çəkiləsiyik çəkilsək Təsirlik çəkilməyi
Siz çəkilmişdiniz çəkildiniz çəkilirsiniz çəkiləcəksiniz çəkilərsiniz çəkiləsiniz çəkiləsiniz çəkilməlisiniz çəkiləsisiniz çəkilsəniz Yerlik çəkilməkdə
Onlar çəkilmişdilər çəkildilər çəkilirlər çəkiləcəklər çəkilərlər çəkilsinlər çəkilələr çəkilməlidirlər çəkiləsidirlər çəkilsələr Çıxışlıq çəkilməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]