Məzmuna keç

çalxalamaq

Wiktionary saytından

azərbaycanca: çalxalamaq

Mənalar :

  1. İçindəki mayenin hissəciklərini qarışdırmaq və ya həll etmək üçün tərpətmək, silkələmək. Dərmanı içməkdən qabaq çalxalamaq. – Mehriban gülabpuşu tələsik götürüb çalxaladı. H.Seyidbəyli. // Su ilə yaxalamaq, təmizləmək. Saleh dağ sudan çaynikə alıb çalxaladı.. M.İbrahimov.
  2. Atıb-tutmaq, silkələmək, yırğalamaq. Maşın yol boyu bizi çalxaladı.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən çalxalamışdım çalxaladım çalxalayıram çalxalayacağam çalxalayaram çalxalayım çalxalayım çalxalamalıyam çalxalayasıyam çalxalasam Adlıq çalxalamaq
Sən çalxalamışdın çalxaladın çalxalayırsan çalxalayacaqsan çalxalayarsan çalxala çalxalayasan çalxalamalısan çalxalayasısan çalxalasan Yiyəlik çalxalamağın
O çalxalamışdı çalxaladı çalxalayır çalxalayacaq çalxalayar çalxalasın çalxalaya çalxalamalıdır çalxalayasıdır çalxalasa Yönlük çalxalamağa
Biz çalxalamışdıq çalxaladıq çalxalayırıq çalxalayacağıq çalxalayarıq çalxalayaq çalxalayaq çalxalamalıyıq çalxalayasıyıq çalxalasaq Təsirlik çalxalamağı
Siz çalxalamışdınız çalxaladınız çalxalayırsınız çalxalayacaqsınız çalxalayarsınız çalxalayasınız çalxalayasınız çalxalamalısınız çalxalayasısınız çalxalasanız Yerlik çalxalamaqda
Onlar çalxalamışdılar çalxaladılar çalxalayırlar çalxalayacaqlar çalxalayarlar çalxalasınlar çalxalayalar çalxalamalıdırlar çalxalayasıdır çalxalasalar Çıxışlıq çalxalamaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]