çatdırmaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: çatdırmaq

Mənalar :

  1. Hər hansı bir vasitə və yolla yetişdirmək, vardırmaq. Aparıb yerinə çatdırmaq. // Göndərilən ünvana, yerə, şəxsə, sahibinə vermək, təslim etmək. Məktubu sahibinə çatdırmaq. // Bildirmək, məlumat vermək. Məlumatı yerlərə vaxtında çatdırmaq lazımdır. Xəbəri tez ona çatdır.
  2. Müəyyən həddə, saya, dərəcəyə gətirib çıxarmaq.
  3. Bir işi vaxtında yerinə yetirmək üçün imkanı olmaq, yetişdirə bilmək; gecikməmək. Özünü iclasa çatdıra bilmədi. Zorla özümü qatara çatdırdım.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən çatdırmışdım çatdırdım çatdırıram çatdıracağam çatdıraram çatdırım çatdıram çatdırmalıyam çatdırasıyam çatdırsam Adlıq çatdırmaq
Sən çatdırmışdın çatdırdın çatdırırsan çatdıracaqsan çatdırarsan çatdır çatdırasan çatdırmalısan çatdırasısan çatdırsan Yiyəlik çatdırmağın
O çatdırmışdı çatdırdı çatdırır çatdıracaq çatdırar çatdırsın çatdıra çatdırmalıdır çatdırasıdır çatdırsa Yönlük çatdırmağa
Biz çatdırmışdıq çatdırdıq çatdırırıq çatdıracağıq çatdırarıq çatdıraq çatdıraq çatdırmalıyıq çatdırasıyıq çatdırsaq Təsirlik çatdırmağı
Siz çatdırmışdınız çatdırdınız çatdırırsınız çatdıracaqsınız çatdırarsınız çatdırasınız çatdırasınız çatdırmalısınız çatdırasısınız çatdırsanız Yerlik çatdırmaqda
Onlar çatdırmışdılar çatdırdılar çatdırırlar çatdıracaqlar çatdırarlar çatdırsınlar çatdıralar çatdırmalıdırlar çatdırasıdır çatdırsalar Çıxışlıq çatdırmaqdan


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]