ödəmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: ödəmək

Mənalar :

  1. Başqasından aldığı, yaxud borc etdiyi şeyi qaytarmaq, vermək.
  2. Təmin etmək.
  3. Öhdəsinə götürmüş olduğu bir şeyi yerinə yetirmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən ödəmişdim ödədim ödəyirəm ödəyəcəyəm ödəyərəm ödəyim ödəyəm ödəməliyəm ödəyəsiyəm ödəsəm Adlıq ödəmək
Sən ödəmişdin ödədin ödəyirsən ödəyəcəksən ödəyərsən ödə ödəyəsən ödəməlisən ödəyəsisən ödəsən Yiyəlik ödəməyin
O ödəmişdi ödədi ödəyir ödəyəcək ödəyər ödəsin ödəyə ödəməlidir ödəyəsidir ödəsə Yönlük ödəməyə
Biz ödəmişdik ödədik ödəyirik ödəyəcəyik ödəyərik ödəyək ödəyək ödəməliyik ödəyəsiyik ödəsək Təsirlik ödəməyi
Siz ödəmişdiniz ödədiniz ödəyirsiniz ödəyəcəksiniz ödəyərsiniz ödəyəsiniz ödəyəsiniz ödəməlisiniz ödəyəsisiniz ödəsəniz Yerlik ödəməkdə
Onlar ödəmişdilər ödədilər ödəyirlər ödəyəcəklər ödəyərlər ödəsinlər ödəyələr ödəməlidirlər ödəyəsidirlər ödəsələr Çıxışlıq ödəməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]