ölçmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: ölçmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: ölç-mək

Mənalar :

  1. Bir şeyin ölçüsünü, miqdarını qəbul olunmuş vahidlər əsasında müəyyən etmək, müəyyənləşdirmək. Südü ölçmək. Parçanı ölçmək. Otağın kvadraturasını ölçmək. Qızdırmasını ölçmək. – İstisini ölçüb dərhal; Ana deyir: – Dincəl bir az. M.Dilbazi.
  2. Mülahizə etmək, çıxış etmək, müqayisə etmək, tutuşdurmaq. Hər şeyi öz düşüncəsi ilə ölçmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən ölçmüşdüm ölçdüm ölçürəm ölçəcəyəm ölçərəm ölçüm ölçəm ölçməliyəm ölçəsiyəm ölçsəm Adlıq ölçmək
Sən ölçmüşdün ölçdün ölçürsən ölçəcəksən ölçərsən ölç ölçəsən ölçməlisən ölçəsisən ölçsən Yiyəlik ölçməyin
O ölçmüşdü ölçdü ölçür ölçəcək ölçər ölçsün ölçə ölçməlidir ölçəsidir ölçsə Yönlük ölçməyə
Biz ölçmüşdük ölçdük ölçürük ölçəcəyik ölçərik ölçək ölçək ölçməliyik ölçəsiyik ölçsək Təsirlik ölçməyi
Siz ölçmüşdünüz ölçdünüz ölçürsünüz ölçəcəksiniz ölçərsiniz ölçəsiniz ölçəsiniz ölçməlisiniz ölçəsisiniz ölçsəniz Yerlik ölçməkdə
Onlar ölçmüşdülər ölçdülər ölçürlər ölçəcəklər ölçərlər ölçsünlər ölçələr ölçməlidirlər ölçəsidirlər ölçsələr Çıxışlıq ölçməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]