öldürmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: öldürmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən öldürmüşdüm öldürdüm öldürürəm öldürəcəyəm öldürərəm öldürüm öldürəm öldürməliyəm öldürəsiyəm öldürsəm Adlıq öldürmək
Sən öldürmüşdün öldürdün öldürürsən öldürəcəksən öldürərsən öldür öldürəsən öldürməlisən öldürəsisən öldürsən Yiyəlik öldürməyin
O öldürmüşdü öldürdü öldürür öldürəcək öldürər öldürsün öldürə öldürməlidir öldürəsidir öldürsə Yönlük öldürməyə
Biz öldürmüşdük öldürdük öldürürük öldürəcəyik öldürərik öldürək öldürək öldürməliyik öldürəsiyik öldürsək Təsirlik öldürməyi
Siz öldürmüşdünüz öldürdünüz öldürürsünüz öldürəcəksiniz öldürərsiniz öldürəsiniz öldürəsiniz öldürməlisiniz öldürəsisiniz öldürsəniz Yerlik öldürməkdə
Onlar öldürmüşdülər öldürdülər öldürürlər öldürəcəklər öldürərlər öldürsünlər öldürələr öldürməlidirlər öldürəsidirlər öldürsələr Çıxışlıq öldürməkdən


Mənalar :

  1. Cismən məhv etmək, ölümünə səbəb olmaq.
  2. Çox yormaq, əziyyət vermək, əldən salmaq.
  3. Mənən sarsıtmaq, tamamilə ruhdan salmaq.
  4. Bir sıra isimlərdən sonra gələrək mürəkkəb müxtəlif ifadələr düzəldilir.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]