öpmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: öpmək

Mənalar :

  1. Sevgi, dostluq, sevinc əlaməti olaraq, yaxud görüşdükdə və ya ayrıldıqda dodaqlarını birinə və ya bir şeyə toxundurmaq; busə etmək, busə almaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən öpmüşdüm öpdüm öpürəm öpəcəyəm öpərəm öpüm öpəm öpməliyəm öpəsiyəm öpsəm Adlıq öpmək
Sən öpmüşdün öpdün öpürsən öpəcəksən öpərsən öp öpəsən öpməlisən öpəsisən öpsən Yiyəlik öpməyin
O öpmüşdü öpdü öpür öpəcək öpər öpsün öpə öpməlidir öpəsidir öpsə Yönlük öpməyə
Biz öpmüşdük öpdük öpürük öpəcəyik öpərik öpək öpək öpməliyik öpəsiyik öpsək Təsirlik öpməyi
Siz öpmüşdünüz öpdünüz öpürsünüz öpəcəksiniz öpərsiniz öpəsiniz öpəsiniz öpməlisiniz öpəsisiniz öpsəniz Yerlik öpməkdə
Onlar öpmüşdülər öpdülər öpürlər öpəcəklər öpərlər öpsünlər öpələr öpməlidirlər öpəsidirlər öpsələr Çıxışlıq öpməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]