Məzmuna keç

örtmək

Wiktionary saytından

azərbaycanca: örtmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: ört-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. Örtük salmaq. // Üzərinə bir şey salıb görünməz etmək. // Qabağını kəsib görünməz etmək.
  2. Bağlamaq. // Qapını örtmək.
  3. Üstünə bir şey salmaq, sərmək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən örtmüşdüm örtdüm örtürəm örtəcəyəm örtərəm örtüm örtəm örtməliyəm örtəsiyəm örtsəm Adlıq örtmək
Sən örtmüşdün örtdün örtürsən örtəcəksən örtərsən ört örtəsən örtməlisən örtəsisən örtsən Yiyəlik örtməyin
O örtmüşdü örtdü örtür örtəcək örtər örtsün örtə örtməlidir örtəsidir örtsə Yönlük örtməyə
Biz örtmüşdük örtdük örtürük örtəcəyik örtərik örtək örtək örtməliyik örtəsiyik örtsək Təsirlik örtməyi
Siz örtmüşdünüz örtdünüz örtürsünüz örtəcəksiniz örtərsiniz örtəsiniz örtəsiniz örtməlisiniz örtəsisiniz örtsəniz Yerlik örtməkdə
Onlar örtmüşdülər örtdülər örtürlər örtəcəklər örtərlər örtsünlər örtələr örtməlidirlər örtəsidirlər örtsələr Çıxışlıq örtməkdən


Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]