Məzmuna keç

ötürmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: ötürmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: ö-tür-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. Yola salmaq / Qonağı ötürmək
  2. Bir-biriə verərək göndərmək / Topu ötürmək
  3. Bir şeyi tez, xəlvəti başqasına sezdirmədən qoymaq, salmaq
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən ötürmüşdüm ötürdüm ötürürəm ötürəcəyəm ötürərəm ötürüm ötürəm ötürməliyəm ötürəsiyəm ötürsəm Adlıq ötürmək
Sən ötürmüşdün ötürdün ötürürsən ötürəcəksən ötürərsən ötür ötürəsən ötürməlisən ötürəsisən ötürsən Yiyəlik ötürməyin
O ötürmüşdü ötürdü ötürür ötürəcək ötürər ötürsün ötürə ötürməlidir ötürəsidir ötürsə Yönlük ötürməyə
Biz ötürmüşdük ötürdük ötürürük ötürəcəyik ötürərik ötürək ötürək ötürməliyik ötürəsiyik ötürsək Təsirlik ötürməyi
Siz ötürmüşdünüz ötürdünüz ötürürsünüz ötürəcəksiniz ötürərsiniz ötürəsiniz ötürəsiniz ötürməlisiniz ötürəsisiniz ötürsəniz Yerlik ötürməkdə
Onlar ötürmüşdülər ötürdülər ötürürlər ötürəcəklər ötürərlər ötürsünlər ötürələr ötürməlidirlər ötürəsidirlər ötürsələr Çıxışlıq ötürməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]