ötmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: ötmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən ötmüşdüm ötdüm ötürəm ötəcəyəm ötərəm ötüm ötəm ötməliyəm ötəsiyəm ötsəm Adlıq ötmək
Sən ötmüşdün ötdün ötürsən ötəcəksən ötərsən öt ötəsən ötməlisən ötəsisən ötsən Yiyəlik ötməyin
O ötmüşdü ötdü ötür ötəcək ötər ötsün ötə ötməlidir ötəsidir ötsə Yönlük ötməyə
Biz ötmüşdük ötdük ötürük ötəcəyik ötərik ötək ötək ötməliyik ötəsiyik ötsək Təsirlik ötməyi
Siz ötmüşdünüz ötdünüz ötürsünüz ötəcəksiniz ötərsiniz ötəsiniz ötəsiniz ötməlisiniz ötəsisiniz ötsəniz Yerlik ötməkdə
Onlar ötmüşdülər ötdülər ötürlər ötəcəklər ötərlər ötsünlər ötələr ötməlidirlər ötəsidirlər ötsələr Çıxışlıq ötməkdən


Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20131101093019/http://azerdict.com/izahli-luget/%C3%B6tm%C9%99k

 1. ötmək 1
  1. Keçmək, keçib getmək, gəlib keçmək. Yoldan ötmək. – [Əsirlər] Aslanın, Uğurun və bir neçə partizanın köməyi ilə meşəni ötüb dağlara yetişdilər. S.Vəliyev. // Bir yerin, sahənin ortasından, içindən keçmək, keçib getmək. Kənddən ötmək. [Seymur] ..küçəni ötüb, dar dalanlarla evlərinə sarı tələsirdi.. H.Seyidbəyli. // Uçub getmək, uçaraq keçmək. Bir dəstə quş çayı ötdü. – Hərdənbir kəndin üzərindən .. durna dəstələri ötüb keçirdi. Ə.Məmmədxanlı.
  2. Hərəkətdə, yerişdə, qaçışda qabaqlamaq, irəli getmək, ötüb keçmək, geridə buraxmaq. Velosipedçini ötmək. Yük maşınını ötmək. // İrəlidə olmaq, keçmək. Yarışda ötmək. – Bəli, gərək Qəhrəman ötsün də! – deyə Rüstəm yenə də qəti cavab verdi. S.Rəhimov. // məc. Bir şeydə o birilərinə görə daha çox müvəffəq olmaq, daha çox nailiyyət əldə etmək. Dərsdə yoldaşlarını ötmək. Region dövlətlərini ötmək.
  3. Keçmək, aşmaq, atlamaq, sovuşmaq, qurtarmaq (saat, mövsüm, zaman, yaş haqqında). Saat ikini ötdü. Yaşı əllini ötüb. İsti günlər ötdü. – Qış da yavaş-yavaş qarı və soyuğu ilə ötüb getdi. Çəmənzəminli. Ötdü yaz, soldu çiçək, inlədi bülbül, kələbək. M.Müşfiq.
  ötmək 2
  1. Oxumaq, cəh-cəh vurmaq, civildəşmək. Səhər açıldı, quşlar ötdü. Ə.Vəliyev. // məc. Tərənnüm etmək. Yaşıl yamacda qumru tək; Ötür yanıqlı bir tütək. Ə.Cəmil.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]