Məzmuna keç

öyrənmək

Wiktionary saytından
  • azərbaycanca: öyrənmək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən öyrənmişdim öyrəndim öyrənirəm öyrənəcəyəm öyrənərəm öyrənim öyrənəm öyrənməliyəm öyrənəsiyəm öyrənsəm Adlıq öyrənmək
Sən öyrənmişdin öyrəndin öyrənirsən öyrənəcəksən öyrənərsən öyrən öyrənəsən öyrənməlisən öyrənəsisən öyrənsən Yiyəlik öyrənməyin
O öyrənmişdi öyrəndi öyrənir öyrənəcək öyrənər öyrənsin öyrənə öyrənməlidir öyrənəsidir öyrənsə Yönlük öyrənməyə
Biz öyrənmişdik öyrəndik öyrənirik öyrənəcəyik öyrənərik öyrənək öyrənək öyrənməliyik öyrənəsiyik öyrənsək Təsirlik öyrənməyi
Siz öyrənmişdiniz öyrəndiniz öyrənirsiniz öyrənəcəksiniz öyrənərsiniz öyrənəsiniz öyrənəsiniz öyrənməlisiniz öyrənəsisiniz öyrənsəniz Yerlik öyrənməkdə
Onlar öyrənmişdilər öyrəndilər öyrənirlər öyrənəcəklər öyrənərlər öyrənsinlər öyrənələr öyrənməlidirlər öyrənəsidirlər öyrənsələr Çıxışlıq öyrənməkdən


  • Mənalar :

  1. .

Sinonimlər

[redaktə]
  • Sikdir, dərk etmək başqa şeydi

Antonimlər

[redaktə]

Türk dillərində: