Şablon:Fel gələcək td ə,e,i

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən [[{{{1}}}tmişdim]] [[{{{1}}}tdim]] [[{{{1}}}dirəm]] [[{{{1}}}dəcəyəm]] [[{{{1}}}dərəm]] [[{{{1}}}dim]] {{{1}}}dəm [[{{{1}}}tməliyəm]] dəsiyəm tsəm Adlıq {{{1}}}tmək
Sən [[{{{1}}}tmişdin]] [[{{{1}}}tdin]] [[{{{1}}}dirsən]] [[{{{1}}}dəcəksən]] [[{{{1}}}dərsən]] [[{{{1}}}t]] {{{1}}}dəsən [[{{{1}}}tməlisən]] dəsisən tsən Yiyəlik {{{1}}}tməyin
O [[{{{1}}}tmişdi]] [[{{{1}}}tdi]] [[{{{1}}}dir]] [[{{{1}}}dəcək]] [[{{{1}}}dər]] [[{{{1}}}tsin]] {{{1}}}də [[{{{1}}}tməlidir]] dəsidir tsə Yönlük {{{1}}}tməyə
Biz [[{{{1}}}tmişdik]] [[{{{1}}}tdik]] [[{{{1}}}dirik]] [[{{{1}}}dəcəyik]] [[{{{1}}}dərik]] [[{{{1}}}dək]] {{{1}}}dək [[{{{1}}}tməliyik]] dəsiyik tsək Təsirlik {{{1}}}tməyi
Siz [[{{{1}}}tmişdiniz]] [[{{{1}}}tdiniz]] [[{{{1}}}dirsiniz]] [[{{{1}}}dəcəksiniz]] [[{{{1}}}dərsiniz]] [[{{{1}}}dəsiniz]] {{{1}}}dəsiniz [[{{{1}}}tməlisiniz]] dəsisiniz tsəniz Yerlik {{{1}}}tməkdə
Onlar [[{{{1}}}tmişdilər]] [[{{{1}}}tdilər]] [[{{{1}}}dirlər]] [[{{{1}}}dəcəklər]] [[{{{1}}}dərlər]] [[{{{1}}}tsinlər]] {{{1}}}dələr [[{{{1}}}tməlidirlər]] dəsidirlər tsələr Çıxışlıq {{{1}}}tməkdən
Sənədlər Sənədlər

Sonu t ilə bitən və gələcək zaman formasında t d-yə çevrilən, sonuncu saiti ə,e,i olan variant. Nümunələr: (şablonda felin kökündəki sonuncu "t" hərfi yazılmır)

*{{Fel gələcək td ə,e,i|ge}}
*{{Fel gələcək td ə,e,i|yedir}}
*{{Fel gələcək td ə,e,i|öyrə}}
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən getmişdim getdim gedirəm gedəcəyəm gedərəm gedim gedəm getməliyəm gedəsiyəm getsəm Adlıq getmək
Sən getmişdin getdin gedirsən gedəcəksən gedərsən get gedəsən getməlisən gedəsisən getsən Yiyəlik getməyin
O getmişdi getdi gedir gedəcək gedər getsin gedə getməlidir gedəsidir getsə Yönlük getməyə
Biz getmişdik getdik gedirik gedəcəyik gedərik gedək gedək getməliyik gedəsiyik getsək Təsirlik getməyi
Siz getmişdiniz getdiniz gedirsiniz gedəcəksiniz gedərsiniz gedəsiniz gedəsiniz getməlisiniz gedəsisiniz getsəniz Yerlik getməkdə
Onlar getmişdilər getdilər gedirlər gedəcəklər gedərlər getsinlər gedələr getməlidirlər gedəsidirlər getsələr Çıxışlıq getməkdən


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yedirtmişdim yedirtdim yedirdirəm yedirdəcəyəm yedirdərəm yedirdim yedirdəm yedirtməliyəm yedirdəsiyəm yedirtsəm Adlıq yedirtmək
Sən yedirtmişdin yedirtdin yedirdirsən yedirdəcəksən yedirdərsən yedirt yedirdəsən yedirtməlisən yedirdəsisən yedirtsən Yiyəlik yedirtməyin
O yedirtmişdi yedirtdi yedirdir yedirdəcək yedirdər yedirtsin yedirdə yedirtməlidir yedirdəsidir yedirtsə Yönlük yedirtməyə
Biz yedirtmişdik yedirtdik yedirdirik yedirdəcəyik yedirdərik yedirdək yedirdək yedirtməliyik yedirdəsiyik yedirtsək Təsirlik yedirtməyi
Siz yedirtmişdiniz yedirtdiniz yedirdirsiniz yedirdəcəksiniz yedirdərsiniz yedirdəsiniz yedirdəsiniz yedirtməlisiniz yedirdəsisiniz yedirtsəniz Yerlik yedirtməkdə
Onlar yedirtmişdilər yedirtdilər yedirdirlər yedirdəcəklər yedirdərlər yedirtsinlər yedirdələr yedirtməlidirlər yedirdəsidirlər yedirtsələr Çıxışlıq yedirtməkdən


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən öyrətmişdim öyrətdim öyrədirəm öyrədəcəyəm öyrədərəm öyrədim öyrədəm öyrətməliyəm öyrədəsiyəm öyrətsəm Adlıq öyrətmək
Sən öyrətmişdin öyrətdin öyrədirsən öyrədəcəksən öyrədərsən öyrət öyrədəsən öyrətməlisən öyrədəsisən öyrətsən Yiyəlik öyrətməyin
O öyrətmişdi öyrətdi öyrədir öyrədəcək öyrədər öyrətsin öyrədə öyrətməlidir öyrədəsidir öyrətsə Yönlük öyrətməyə
Biz öyrətmişdik öyrətdik öyrədirik öyrədəcəyik öyrədərik öyrədək öyrədək öyrətməliyik öyrədəsiyik öyrətsək Təsirlik öyrətməyi
Siz öyrətmişdiniz öyrətdiniz öyrədirsiniz öyrədəcəksiniz öyrədərsiniz öyrədəsiniz öyrədəsiniz öyrətməlisiniz öyrədəsisiniz öyrətsəniz Yerlik öyrətməkdə
Onlar öyrətmişdilər öyrətdilər öyrədirlər öyrədəcəklər öyrədərlər öyrətsinlər öyrədələr öyrətməlidirlər öyrədəsidirlər öyrətsələr Çıxışlıq öyrətməkdən