Şablon:Fel gələcək td a,ı

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən [[{{{1}}}tmışdım]] [[{{{1}}}tdım]] [[{{{1}}}dıram]] [[{{{1}}}dacağam]] [[{{{1}}}daram]] [[{{{1}}}dım]] {{{1}}}dam [[{{{1}}}tmalıyam]] dasıyam tsam Adlıq {{{1}}}tmaq
Sən [[{{{1}}}tmışdın]] [[{{{1}}}tdın]] [[{{{1}}}dırsan]] [[{{{1}}}dacaqsan]] [[{{{1}}}darsan]] [[{{{1}}}t]] {{{1}}}dasan [[{{{1}}}tmalısan]] dasısan tsan Yiyəlik {{{1}}}tmağın
O [[{{{1}}}tmışdı]] [[{{{1}}}tdı]] [[{{{1}}}dır]] [[{{{1}}}dacaq]] [[{{{1}}}dar]] [[{{{1}}}tsın]] {{{1}}}da [[{{{1}}}tmalıdır]] dasıdır tsa Yönlük {{{1}}}tmağa
Biz [[{{{1}}}tmışdıq]] [[{{{1}}}tdıq]] [[{{{1}}}dırıq]] [[{{{1}}}dacağıq]] [[{{{1}}}darıq]] [[{{{1}}}daq]] {{{1}}}daq [[{{{1}}}tmalıyıq]] dasıyıq tsaq Təsirlik {{{1}}}tmağı
Siz [[{{{1}}}tmışdınız]] [[{{{1}}}tdınız]] [[{{{1}}}dırsınız]] [[{{{1}}}dacaqsınız]] [[{{{1}}}darsınız]] [[{{{1}}}dasınız]] {{{1}}}dasınız [[{{{1}}}tmalısınız]] dasısınız tsanız Yerlik {{{1}}}tmaqda
Onlar [[{{{1}}}tmışdılar]] [[{{{1}}}tdılar]] [[{{{1}}}dırlar]] [[{{{1}}}dacaqlar]] [[{{{1}}}darlar]] [[{{{1}}}tsınlar]] {{{1}}}dalar [[{{{1}}}tmalıdırlar]] dasıdırlar tsalar Çıxışlıq {{{1}}}tmaqdan
Sənədlər Sənədlər

Sonu t ilə bitən və gələcək zaman formasında t d-yə çevrilən, sonuncu saiti o, u olan variant. Nümunələr: (şablonda felin kökündəki sonuncu "t" hərfi yazılmır)

*{{Fel gələcək td a,ı|qayna}}
*{{Fel gələcək td a,ı|qızdır}}
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qaynatmışdım qaynatdım qaynadıram qaynadacağam qaynadaram qaynadım qaynadam qaynatmalıyam qaynadasıyam qaynatsam Adlıq qaynatmaq
Sən qaynatmışdın qaynatdın qaynadırsan qaynadacaqsan qaynadarsan qaynat qaynadasan qaynatmalısan qaynadasısan qaynatsan Yiyəlik qaynatmağın
O qaynatmışdı qaynatdı qaynadır qaynadacaq qaynadar qaynatsın qaynada qaynatmalıdır qaynadasıdır qaynatsa Yönlük qaynatmağa
Biz qaynatmışdıq qaynatdıq qaynadırıq qaynadacağıq qaynadarıq qaynadaq qaynadaq qaynatmalıyıq qaynadasıyıq qaynatsaq Təsirlik qaynatmağı
Siz qaynatmışdınız qaynatdınız qaynadırsınız qaynadacaqsınız qaynadarsınız qaynadasınız qaynadasınız qaynatmalısınız qaynadasısınız qaynatsanız Yerlik qaynatmaqda
Onlar qaynatmışdılar qaynatdılar qaynadırlar qaynadacaqlar qaynadarlar qaynatsınlar qaynadalar qaynatmalıdırlar qaynadasıdırlar qaynatsalar Çıxışlıq qaynatmaqdan


Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qızdırtmışdım qızdırtdım qızdırdıram qızdırdacağam qızdırdaram qızdırdım qızdırdam qızdırtmalıyam qızdırdasıyam qızdırtsam Adlıq qızdırtmaq
Sən qızdırtmışdın qızdırtdın qızdırdırsan qızdırdacaqsan qızdırdarsan qızdırt qızdırdasan qızdırtmalısan qızdırdasısan qızdırtsan Yiyəlik qızdırtmağın
O qızdırtmışdı qızdırtdı qızdırdır qızdırdacaq qızdırdar qızdırtsın qızdırda qızdırtmalıdır qızdırdasıdır qızdırtsa Yönlük qızdırtmağa
Biz qızdırtmışdıq qızdırtdıq qızdırdırıq qızdırdacağıq qızdırdarıq qızdırdaq qızdırdaq qızdırtmalıyıq qızdırdasıyıq qızdırtsaq Təsirlik qızdırtmağı
Siz qızdırtmışdınız qızdırtdınız qızdırdırsınız qızdırdacaqsınız qızdırdarsınız qızdırdasınız qızdırdasınız qızdırtmalısınız qızdırdasısınız qızdırtsanız Yerlik qızdırtmaqda
Onlar qızdırtmışdılar qızdırtdılar qızdırdırlar qızdırdacaqlar qızdırdarlar qızdırtsınlar qızdırdalar qızdırtmalıdırlar qızdırdasıdırlar qızdırtsalar Çıxışlıq qızdırtmaqdan