Şablon:Fel sonu sait ə,e,i

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Sənədlər Sənədlər

Felin gökü ə, e, i saitləri ilə bitən hallar. Nümunələr:

{{Fel sonu sait ə,e,i|yeri}}
{{Fel sonu sait ə,e,i|bələ}}
{{Fel sonu sait ə,e,i|de}}

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən yerimişdim yeridim yeriyirəm yeriyəcəyəm yeriyərəm yeriyim yeriyəm yeriməliyəm yeriyəsiyəm yerisəm Adlıq yerimək
Sən yerimişdin yeridin yeriyirsən yeriyəcəksən yeriyərsən yeri yeriyəsən yeriməlisən yeriyəsisən yerisən Yiyəlik yeriməyin
O yerimişdi yeridi yeriyir yeriyəcək yeriyər yerisin yeriyə yeriməlidir yeriyəsidir yerisə Yönlük yeriməyə
Biz yerimişdik yeridik yeriyirik yeriyəcəyik yeriyərik yeriyək yeriyək yeriməliyik yeriyəsiyik yerisək Təsirlik yeriməyi
Siz yerimişdiniz yeridiniz yeriyirsiniz yeriyəcəksiniz yeriyərsiniz yeriyəsiniz yeriyəsiniz yeriməlisiniz yeriyəsisiniz yerisəniz Yerlik yeriməkdə
Onlar yerimişdilər yeridilər yeriyirlər yeriyəcəklər yeriyərlər yerisinlər yeriyələr yeriməlidirlər yeriyəsidirlər yerisələr Çıxışlıq yeriməkdən
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bələmişdim bələdim bələyirəm bələyəcəyəm bələyərəm bələyim bələyəm bələməliyəm bələyəsiyəm bələsəm Adlıq bələmək
Sən bələmişdin bələdin bələyirsən bələyəcəksən bələyərsən bələ bələyəsən bələməlisən bələyəsisən bələsən Yiyəlik bələməyin
O bələmişdi bələdi bələyir bələyəcək bələyər bələsin bələyə bələməlidir bələyəsidir bələsə Yönlük bələməyə
Biz bələmişdik bələdik bələyirik bələyəcəyik bələyərik bələyək bələyək bələməliyik bələyəsiyik bələsək Təsirlik bələməyi
Siz bələmişdiniz bələdiniz bələyirsiniz bələyəcəksiniz bələyərsiniz bələyəsiniz bələyəsiniz bələməlisiniz bələyəsisiniz bələsəniz Yerlik bələməkdə
Onlar bələmişdilər bələdilər bələyirlər bələyəcəklər bələyərlər bələsinlər bələyələr bələməlidirlər bələyəsidirlər bələsələr Çıxışlıq bələməkdən
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən demişdim dedim deyirəm deyəcəyəm deyərəm deyim deyəm deməliyəm deyəsiyəm desəm Adlıq demək
Sən demişdin dedin deyirsən deyəcəksən deyərsən de deyəsən deməlisən deyəsisən desən Yiyəlik deməyin
O demişdi dedi deyir deyəcək deyər desin deyə deməlidir deyəsidir desə Yönlük deməyə
Biz demişdik dedik deyirik deyəcəyik deyərik deyək deyək deməliyik deyəsiyik desək Təsirlik deməyi
Siz demişdiniz dediniz deyirsiniz deyəcəksiniz deyərsiniz deyəsiniz deyəsiniz deməlisiniz deyəsisiniz desəniz Yerlik deməkdə
Onlar demişdilər dedilər deyirlər deyəcəklər deyərlər desinlər deyələr deməlidirlər deyəsidirlər desələr Çıxışlıq deməkdən