əsirgəmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: əsirgəmək
  • Heca: ə-sir-gə-mək

Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20131005162024/http://azerdict.com/izahli-luget/%C9%99sirg%C9%99m%C9%99k

    1. Rəhmi gəlib qorumaq, saxlamaq, hifz etmək, himayə etmək. [Səlim qızı:] Ulu tanrım, sən bu yetim yavrucuğu əsirgə!.. C.Cabbarlı. [Orxan:] İsmət! Allah əsirgəsin, nədir bu halət? H.Cavid.
    2. Qıymamaq, qıyıb verməmək, heyfi gəlmək, xəsislik etmək, qızırqamaq. Şeylərini çox əsirgəyir. – Dağlar sənin ilə həmdəm olmaya; Əsirgərsən indi qarı da məndən. Qurbani. [Xudayar bəy:] Bax, ey qazı ağa, .. mən məlun adamam əgər başımı da sənin yolunda əsirgəyim. C.Məmmədquluzadə. Camaatdan ötrü, doğrudan, Qurbanqulu heç bir şeyin əsirgəmədiyi kimi, canından belə keçməyə hazır idi. T.Ş.Simurq. // Qənaət etmək, qənaətlə işlətmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən əsirgəmişdim əsirgədim əsirgəyirəm əsirgəyəcəyəm əsirgəyərəm əsirgəyim əsirgəyəm əsirgəməliyəm əsirgəyəsiyəm əsirgəsəm Adlıq əsirgəmək
Sən əsirgəmişdin əsirgədin əsirgəyirsən əsirgəyəcəksən əsirgəyərsən əsirgə əsirgəyəsən əsirgəməlisən əsirgəyəsisən əsirgəsən Yiyəlik əsirgəməyin
O əsirgəmişdi əsirgədi əsirgəyir əsirgəyəcək əsirgəyər əsirgəsin əsirgəyə əsirgəməlidir əsirgəyəsidir əsirgəsə Yönlük əsirgəməyə
Biz əsirgəmişdik əsirgədik əsirgəyirik əsirgəyəcəyik əsirgəyərik əsirgəyək əsirgəyək əsirgəməliyik əsirgəyəsiyik əsirgəsək Təsirlik əsirgəməyi
Siz əsirgəmişdiniz əsirgədiniz əsirgəyirsiniz əsirgəyəcəksiniz əsirgəyərsiniz əsirgəyəsiniz əsirgəyəsiniz əsirgəməlisiniz əsirgəyəsisiniz əsirgəsəniz Yerlik əsirgəməkdə
Onlar əsirgəmişdilər əsirgədilər əsirgəyirlər əsirgəyəcəklər əsirgəyərlər əsirgəsinlər əsirgəyələr əsirgəməlidirlər əsirgəyəsidirlər əsirgəsələr Çıxışlıq əsirgəməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]