в

Wiktionary saytından

[redaktə]

Önlük[redaktə]

Mənalar :

  1. „где?" („harada") sualına cavab olduqda: -da, -də
  2. „куда?" ("hara?") sualına cavab olduqda: -a, -ə, -ya, -yə
  3. bir şeyin neçə hissədən ibarət olduğunu, xüsusiyyətini, keyfiyyətini bildirdikdə: -li, -lı, -lu, -lu
  4. bir şeyin ağırlığını, böyüklüyünü, uzunluğunu, neçə hissədən ibarət olduğunu, qiymətini və s. bildirdikdə:-lik, -lıq, -luq, -luk
  5. -la, -lə, ...ilə; ...hesabilə
  6. məqsəd bildirdikdə: -la, -lə. ...üçün, ...ötrü, ...məqsədilə
  7. gün adları ilə birgə işləndikdə „...günü" sözü ilə ifadə olunur; в воскресенье - bazar günü
  8. bəzi hallarda tərcümə edilmir: играть в футбол - futbol oynamaq; в пять раз больше - beş dəfə çox; в этот день - bu gün; быть в дружбе - * *dost olmaq; в двух шагах от меня - məndən iki addım aralı; сахар в кусках - parça qənd; в том числе - o cümlədən; в случае необходимости - lazım gəldikdə; в завитках - buruq-buruq; в самом деле - doğrudan, həqiqətən; в случае,