Məzmuna keç

вид

Wiktionary saytından

[redaktə]

İsim[redaktə]

Mənalar :

вид I (kişi c.)
  1. görünüş; вид здания - binanın görünüşü;
  2. sifət, üz; təhər; на вид ему можно дать сорок лет - üzdən ona qırx yaş vermək olar;
  3. mənzərə; виды Крыма - Krım mənzərələri;
  4. şəkil, hal; Рукописи надо сдать в исправленном виде - Əlyazmalarını düzəldilmiş şəkildə verməli;
  5. cəm şəklində. виды - fikir, niyyət, məqsəd, təxmin, plan; Kакие виды у вас насчёт летнего отдыха? - Yay istirahətinizi necə keçirmək fikrindəsiniz?
  6. sənəd, vəsiqə (bax: вид на жительство); ? скрыться из вида - gözdən itmək; упустить (выпустить) из виду - nəzərdən (gözdən) qaçırmaq, unutmaq; ни под каким видом - heç bir vaxt, heç bir surətdə, heç bir vəchlə, heç bir halda, qətiyyən, əsla; показывать (делать) вид -göstərmək, hiss etdirmək; под видом... bəhanəsi ilə; быть на виду - nəzərdə olmaq, gözdə olmaq; иметь в виду - nəzərdə tutmaq, niyyətində olmaq; поставить (ставить) на вид - nəzərinə çatdırmaq; видать виды - ömründə çox şeylər görmək; иметь виды - niyyətində olmaq, nəzərdə tutmaq, məqsədi olmaq; в видах (чего-либо) - köhn. ...məqsədilə; вид на жительство - pasport; для вида - göstərmək üçün, gözdən pərdə asmaq üçün, aldatmaq üçün; с виду - zahirən, üzdən; в виде чего 1) ...formasında, şəklində; 2) ...kimi; на вид; по виду; с виду - sifətindən; üzündən; şəklindən; не подать (не показать) виду - özünü o yola (yerə) qoymamaq, göstərməmək; у всех на виду - hamının gözü qabağında; иметься в виду bax: иметься; терять из виду - gözdən itirmək, heç bir xəbəri olmamaq, yerini bilməmək.
вид II (kişi c.)
  1. növ;
  2. qram. tərz; виды глагола felin tərzləri.