с

Wiktionary saytından

[redaktə]

Önlük[redaktə]

Mənalar :

 1. ("haradan?" sualına) -dan(-dən); üstündən, üzərindən
 2. (bir şeyin başlandığı momenti göstərdikdə) -dan(-dən)
 3. ("kimdən?", "nədən?" sualına) -dan(-dən)
 4. ("nəyə əsasən?" sualına) ...ilə, -la(-lə)
 5. (səbəb bildirdikdə) -dan(-dən)
 6. ... qədər, ...yaxın, ...kimi, -dək, təxminən
 7. (bir şeyin böyüklüyünü, oxşarlığını, bərabərliyini göstərdikdə) ...boyda, ...böyüklükdə, oxşar
 8. (birgəlik, rabitə, yanaşılıq bildirdikdə) ...ilə, -la(-lə)
 9. (bir şeyin varlığını, bir şeyin nəyə malik olduğunu göstərdikdə) -lı(-li), -lu(-lü)
 10. (bir şeyin vasitəsilə) ilə, -la(-lə)
 11. (işin hansı şəraitdə cərəyan etdiyini göstərdikdə) -la(-lə)
 12. ... münasibətilə, ...görə
 13. -ca(-cə) şəkilçisi ilə ifadə olunur; с годами взгляды меняются - illər keçdikcə görüşlər də dəyişir
 14. bəzi hallarda tərcümə olunmur; уйти ни с чем - əliboş getmək; у него плохо с сердцем - onun ürəyi yaxşı deyil
 15. -a[-ə], -u[-ü] şəkilçiləri ilə ifadə olunur; что с ним стало? - ona nə oldu?