-də

Wiktionary saytından

[redaktə]

Şəkilçi[redaktə]

  • azərbaycanca: -da, -də

Mənalar :

  1. Əşya və ya hərəkətin yerini bildirir. İsmin yerlik halı kimdə? nədə? harada? suallarından birinə cavab olur və -da2 şəkilçisi ilə düzəlir. Məsələn: Günayda, Ayseldə (kimdə?), kitabda, dəftərdə (nədə?), bağda, həyətdə (harada?) və s. Kimdə? nədə? sualına cavab verən isim cümlədə vasitəli tamamlıq, harada? sualına cavab olan isim isə zərflik olur.
Sözün son səslisi qalın olarsa (a, ı, o, u) uyğun olaraq -da- olur.
Sözün son səslisi incə olarsa (e, ə, i, ö, ü) uyğun olraq -də-olur.

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]