Kateqoriya:Azərbaycan əlifbası

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan əlifbası
Ərəb Latın Kiril Latın BFƏ
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
A a А а A a BFƏ(key): /ɑː/
B в Б б B b BFƏ(key): /b/
Ç ç Ҹ ҹ C c BFƏ(key): /ʤ/ obsolete or nonstandard characters (ʤ), invalid IPA characters (ʤ), replace ʤ with d͡ʒ
چ C c Ч ч Ç ç BFƏ(No language code specified.): [ʧ] obsolete or nonstandard characters (ʧ), invalid IPA characters (ʧ), replace ʧ with t͡ʃ
D d Д д D d BFƏ(No language code specified.): [d]
E e Е е E e BFƏ(No language code specified.): [ɛ]
Ə ə Ә ә Ə ə BFƏ(No language code specified.): [æ]
F f Ф ф F f BFƏ(No language code specified.): [f]
گ G g Ҝ ҝ G g BFƏ(No language code specified.): [g'] invalid IPA characters (g'), replace g with ɡ, ' with ˈ
ƣ ғ ğ BFƏ(No language code specified.): [ɣ]
ﺡ,ﻩ H h Һ һ H h BFƏ(No language code specified.): [h]
X x Х х X x BFƏ(No language code specified.): [x]
Ь ь ы ı BFƏ(No language code specified.): [ɯ]
I i И и İ i BFƏ(No language code specified.): [ɪ]
Ƶ ƶ Ж ж J j BFƏ(No language code specified.): [ʒ]
K k К к K k BFƏ(No language code specified.): [k]
Q q Г г Q q BFƏ(No language code specified.): [g] invalid IPA characters (g), replace g with ɡ
L l Л л L l BFƏ(No language code specified.): [l]
M m М м M m BFƏ(No language code specified.): [m]
N n Н н N n BFƏ(No language code specified.): [n]
O o О о O o BFƏ(No language code specified.): [ɔ]
Ɵ ɵ Ө ө Ö ö BFƏ(No language code specified.): [œ]
پ P p П п P p BFƏ(No language code specified.): [p]
R r Р р R r BFƏ(No language code specified.): [r]
ﺙ,ﺱ,ﺹ S s С с S s BFƏ(No language code specified.): [s]
Ş ş Ш ш Ş ş BFƏ(No language code specified.): [ʃ]
ﺕ,ﻁ T t Т т T t BFƏ(No language code specified.): [t]
U u У у U u BFƏ(No language code specified.): [u]
Y y Ү ү Ü ü BFƏ(No language code specified.): [y]
V v В в V v BFƏ(No language code specified.): [v]
J j Ј ј Y y BFƏ(No language code specified.): [j]
ﺫ,ﺯ,ﺽ,ﻅ Z z З з Z z BFƏ(No language code specified.): [z]
Azərbaycan dilində Ərəb və Latın əlifba qarşılıqları
Təkcə Başda Ortada Sonda Adı Latın Misal (latın) Misal (ərəb)
آ / ا əlif a / ə / o / ’ آچ
ﺒـ be b baba بابا
پ ﭙـ پ pe p papaq پاپاق
ﺘـ te t Tat تات
ﺜـ se s saniyə ثانیه
ﺠـ jim j cib جیب
چ چـ ـچـ ـچ che ch çap چاپ
ﺤـ he h hal حال
ﺨـ xe x xal خال
ﺪـ dal d dil دیل
ﺬـ zal z Azərbaycan آذربایجان
ﺮـ re r rəng رنگ

ﺰـ ze z zor زور
ژ ـژ zhe zh Jalə ژاله
ﺴـ ـﺲ sin s sal سال
ﺸـ ـﺶ şin ş şirin شیرین
ﺼـ ـﺺ sād s Səməd صمد
ﺿ ﻀـ ـﺾ zād z zərər ظرر
ﻄـ ـﻂ t təbil طبیل
ﻈـ ـﻆ z zahir ظاهیر/ ظاهر
ﻌـ ـﻊ əyn ə / ‘ əməl عمل
ﻐـ ـﻎ ğeyn ğ bağ باغ
ﻔـ ـﻒ fe f fil فیل
ﻘـ ـﻖ qaf q qələm قلم
ک ﮑـ ـﮏ kaf k kitab کیتاب / کتاب
گ ﮕـ ـﮓ gaf g gül گل/گول
ﻠـ ـﻞ lam l lalə لاله
ﻤـ ـم mim m mən من
ﻨـ ـﻦ nun n naz ناز
و ﻮـ vav v / o vilayət ولایت
ha h , ə hava , dədə هاوا , دده
ﻴـ ye y , i yaz یاز
- ئـ ـئـ - həmzə ı , e , beş , qış بئش , قئش

"Azərbaycan əlifbası" kateqoriyasındakı məqalələr

Bu kateqoriya yalnız aşağıdakı səhifədən ibarətdir.