alov

Wiktionary saytından

Azərbaycanca[redaktə]

Ayrı abecelərdə
Latın əlifbası Kiril əlifbası Ərəb əlifbası
alov алов آلوْو

Kökən[redaktə]

Əski Anadolu türkcəsi الاو (alav)-dan, ön türkcə *yal- (“yanmaq”)-dan. Türkcə alev ilə soydaşdır.

Oxunuş[redaktə]

[redaktə]

alov sözünün hallanması
hal tək cəm
Adlıq hal alov alovlar
Yiyəlik hal alovun alovların
Yönlük hal alova alovlara
Təsirlik hal alovu alovları
Yerlik hal alovda alovlarda
Çıxışlıq hal alovdan alovlardan
Yanan odunun alovu.
alov
  1. Yanan bir şeydən çıxan od. Tonqalın alovu uzaqdan görünür. Qığılcımdan alov törər. (Məsəl). Hər tərəfdən od yağırdı, alov və tüstü çıxırdı. M. İbrahimov. Alovdan səmayə çəkilir hasar; Hər addım başında təhlükə var. M. Rahim.

Qaynaqlar[redaktə]

  • Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 744 səh. (səh. 106)