alqışlamaq

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: alqışlamaq

Mənalar :

  1. Birini təbrik etmək üçün və ya bir şeyi bəyənmə ifadəsi olaraq əl çalmaq. Artisti alqışladılar. Natiqi çox alqışladılar. – Qızlar oynamaqlarını bitirdilər, hər tərəfdən onları alqışladılar. S.S.Axundov. // Təbrik etmək. Alqışla insanın pak əməlini; Uzat yer üzünə hünər əlini. S.Vurğun. Bir vüqar duyaraq onun səsində; Yer, göy alqışladı bu qəhrəmanı. M.Rahim. // Məc. mənada. Kiçik quşlar .. gözəlliklərə baxır, o lətafətə bürünmüş təbiəti dadlı nəğmələri ilə alqışlayırdılar. A.Şaiq. // Çox bəyənmək, tərifləmək, tam razılığını izhar etmək. İrəli sürülən yeni təklifi hamı alqışladı. Onun bu gözəl təşəbbüsünü alqışlamaq lazımdır.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən alqışlamışdım alqışladım alqışlayıram alqışlayacağam alqışlayaram alqışlayım alqışlayım alqışlamalıyam alqışlayasıyam alqışlasam Adlıq alqışlamaq
Sən alqışlamışdın alqışladın alqışlayırsan alqışlayacaqsan alqışlayarsan alqışla alqışlayasan alqışlamalısan alqışlayasısan alqışlasan Yiyəlik alqışlamağın
O alqışlamışdı alqışladı alqışlayır alqışlayacaq alqışlayar alqışlasın alqışlaya alqışlamalıdır alqışlayasıdır alqışlasa Yönlük alqışlamağa
Biz alqışlamışdıq alqışladıq alqışlayırıq alqışlayacağıq alqışlayarıq alqışlayaq alqışlayaq alqışlamalıyıq alqışlayasıyıq alqışlasaq Təsirlik alqışlamağı
Siz alqışlamışdınız alqışladınız alqışlayırsınız alqışlayacaqsınız alqışlayarsınız alqışlayasınız alqışlayasınız alqışlamalısınız alqışlayasısınız alqışlasanız Yerlik alqışlamaqda
Onlar alqışlamışdılar alqışladılar alqışlayırlar alqışlayacaqlar alqışlayarlar alqışlasınlar alqışlayalar alqışlamalıdırlar alqışlayasıdır alqışlasalar Çıxışlıq alqışlamaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]