arzu etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: arzu etmək

Mənalar :

  1. Bir şeyin olmasını ürəkdən istəmək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən arzu etmişdim arzu etdim arzu edirəm arzu edəcəyəm arzu edərəm arzu edim arzu edəm arzu etməliyəm arzu edəsiyəm arzu etsəm Adlıq arzu etmək
Sən arzu etmişdin arzu etdin arzu edirsən arzu edəcəksən arzu edərsən arzu et arzu edəsən arzu etməlisən arzu edəsisən arzu etsən Yiyəlik arzu etməyin
O arzu etmişdi arzu etdi arzu edir arzu edəcək arzu edər arzu etsin arzu edə arzu etməlidir arzu edəsidir arzu etsə Yönlük arzu etməyə
Biz arzu etmişdik arzu etdik arzu edirik arzu edəcəyik arzu edərik arzu edək arzu edək arzu etməliyik arzu edəsiyik arzu etsək Təsirlik arzu etməyi
Siz arzu etmişdiniz arzu etdiniz arzu edirsiniz arzu edəcəksiniz arzu edərsiniz arzu edəsiniz arzu edəsiniz arzu etməlisiniz arzu edəsisiniz arzu etsəniz Yerlik arzu etməkdə
Onlar arzu etmişdilər arzu etdilər arzu edirlər arzu edəcəklər arzu edərlər arzu etsinlər arzu edələr arzu etməlidirlər arzu edəsidirlər arzu etsələr Çıxışlıq arzu etməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]