atılmaq

Wiktionary saytından
Jump to navigation Jump to search

[redaktə]

Feil[redaktə]

 • Flag of Azerbaijan.svg azərbaycanca: atılmaq
 • Heca: a-tıl-maq
 • Əski əlifba: آتیلماق

Ico libri.png Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/atılmaq

  1. Atmaq”dan məch.
  2. Bir şeyin üstündən hoppanmaq, hoppanıb tullanmaq. Xəndəkdən atılıb keçmək. // Hündür yerdən aşağıya tullanmaq, tullanıb düşmək. Barıdan atılmaq. Barıdan atılmaq. Dənizə atılmaq. Pəncərədən atılmaq.
  3. Cəld yönəlmək, yerimək, yüyürmək, cummaq; üz tutmaq; özünü atmaq. Hamı səs gələn tərəfə atıldı. – Atıl cəbhələrə aslanlar kimi... S.Vurğun. Ağabəyim şən addımlarla atılaraq otaqdan çıxdı. Çəmənzəminli. Məhbusi tez həyətdən küçəyə lampa işığına atıldı.. M.İbrahimov. // t-siz. Sıçramaq, hücum etmək. ◊ Atılıb-düşmək –
  4. qalxıb düşmək, tərpənmək, enib-qalxmaq;
  5. çalışıb-çapalamaq, əlləşmək, vurnuxmaq; çox oynamaq, hərəkət etmək. [Şahnisə xanım:] – Ay qara qız, – dedi, – deyəsən yorğunsan, bənizin qaçıb. Axşam sənə dedim ki, az oyna, az atıldüş. Çəmənzəminli;
  6. etiraz etmək, narazılıq göstərmək, müqavimət göstərmək. Çox atılıb-düşmək. Nə atılıb-düşürsən? – [Gövhərtac:] Bir iki gün atılıb-düşüb yerində əyləşəcək. Ə.Haqverdiyev;
  7. (bəzən “sevincindən”, “şadlığından” sözləri ilə) çox sevinmək, şadlanmaq, özündən çıxmaq. [Kərim baba] nişanladığını vurduqda, bütün arzularına qovuşmuş bəxtiyar bir uşaq kimi sevincindən atılıb-düşərdi. A.Şaiq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən atılmışdım atıldım atılıram atılacağam atılaram atılım atılam atılmalıyam atılasıyam atılsam Adlıq atılmaq
Sən atılmışdın atıldın atılırsan atılacaqsan atılarsan atıl atılasan atılmalısan atılasısan atılsan Yiyəlik atılmağın
O atılmışdı atıldı atılır atılacaq atılar atılsın atıla atılmalıdır atılasıdır atılsa Yönlük atılmağa
Biz atılmışdıq atıldıq atılırıq atılacağıq atılarıq atılaq atılaq atılmalıyıq atılasıyıq atılsaq Təsirlik atılmağı
Siz atılmışdınız atıldınız atılırsınız atılacaqsınız atılarsınız atılasınız atılasınız atılmalısınız atılasısınız atılsanız Yerlik atılmaqda
Onlar atılmışdılar atıldılar atılırlar atılacaqlar atılarlar atılsınlar atılalar atılmalıdırlar atılasıdır atılsalar Çıxışlıq atılmaqdan


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]

Map-TurkicLanguages.png
TurkicLanguages.png