Məzmuna keç

bölmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: bölmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bölmüşdüm böldüm bölürəm böləcəyəm bölərəm bölüm böləm bölməliyəm böləsiyəm bölsəm Adlıq bölmək
Sən bölmüşdün böldün bölürsən böləcəksən bölərsən böl böləsən bölməlisən böləsisən bölsən Yiyəlik bölməyin
O bölmüşdü böldü bölür böləcək bölər bölsün bölə bölməlidir böləsidir bölsə Yönlük bölməyə
Biz bölmüşdük böldük bölürük böləcəyik bölərik bölək bölək bölməliyik böləsiyik bölsək Təsirlik bölməyi
Siz bölmüşdünüz böldünüz bölürsünüz böləcəksiniz bölərsiniz böləsiniz böləsiniz bölməlisiniz böləsisiniz bölsəniz Yerlik bölməkdə
Onlar bölmüşdülər böldülər bölürlər böləcəklər bölərlər bölsünlər bölələr bölməlidirlər böləsidirlər bölsələr Çıxışlıq bölməkdən


Mənalar :

  1. Bir şeyi parçalara, hissələrə, paylara ayırmaq.
  2. Arasını kəsmək, ayırmaq.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]