bəzəmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: bəzəmək

Mənalar :

  1. Zinətləndirmək, yaraşıq vermək, gözəlləşdirmək, qəşəngləşdirmək, nəzəri cəlb edəcək gözəl bir vəziyyətə salmaq. Evləri bayraqlarla bəzəmək. Seçki məntəqəsini bəzəmək. – Göy üzünü bəzər parlaq ulduzlar. H.Cavid.
  2. məc. Mübaliğəli şəkildə təsvir etmək. Möhlətovu divar qəzetində də möhkəm bəzədilər. Mir Cəlal.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bəzəmişdim bəzədim bəzəyirəm bəzəyəcəyəm bəzəyərəm bəzəyim bəzəyəm bəzəməliyəm bəzəyəsiyəm bəzəsəm Adlıq bəzəmək
Sən bəzəmişdin bəzədin bəzəyirsən bəzəyəcəksən bəzəyərsən bəzə bəzəyəsən bəzəməlisən bəzəyəsisən bəzəsən Yiyəlik bəzəməyin
O bəzəmişdi bəzədi bəzəyir bəzəyəcək bəzəyər bəzəsin bəzəyə bəzəməlidir bəzəyəsidir bəzəsə Yönlük bəzəməyə
Biz bəzəmişdik bəzədik bəzəyirik bəzəyəcəyik bəzəyərik bəzəyək bəzəyək bəzəməliyik bəzəyəsiyik bəzəsək Təsirlik bəzəməyi
Siz bəzəmişdiniz bəzədiniz bəzəyirsiniz bəzəyəcəksiniz bəzəyərsiniz bəzəyəsiniz bəzəyəsiniz bəzəməlisiniz bəzəyəsisiniz bəzəsəniz Yerlik bəzəməkdə
Onlar bəzəmişdilər bəzədilər bəzəyirlər bəzəyəcəklər bəzəyərlər bəzəsinlər bəzəyələr bəzəməlidirlər bəzəyəsidirlər bəzəsələr Çıxışlıq bəzəməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]