bildirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: bildirmək

Mənalar :

  1. Məlum etmək, xəbər vermək, elan etmək, xəbərdar etmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bildirmişdim bildirdim bildirirəm bildirəcəyəm bildirərəm bildirim bildirəm bildirməliyəm bildirəsiyəm bildirsəm Adlıq bildirmək
Sən bildirmişdin bildirdin bildirirsən bildirəcəksən bildirərsən bildir bildirəsən bildirməlisən bildirəsisən bildirsən Yiyəlik bildirməyin
O bildirmişdi bildirdi bildirir bildirəcək bildirər bildirsin bildirə bildirməlidir bildirəsidir bildirsə Yönlük bildirməyə
Biz bildirmişdik bildirdik bildiririk bildirəcəyik bildirərik bildirək bildirək bildirməliyik bildirəsiyik bildirsək Təsirlik bildirməyi
Siz bildirmişdiniz bildirdiniz bildirirsiniz bildirəcəksiniz bildirərsiniz bildirəsiniz bildirəsiniz bildirməlisiniz bildirəsisiniz bildirsəniz Yerlik bildirməkdə
Onlar bildirmişdilər bildirdilər bildirirlər bildirəcəklər bildirərlər bildirsinlər bildirələr bildirməlidirlər bildirəsidirlər bildirsələr Çıxışlıq bildirməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]