bilmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

  • azərbaycanca: bilmək

Feil[redaktə]

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bilmişdim bildim bilirəm biləcəyəm bilərəm bilim biləm bilməliyəm biləsiyəm bilsəm Adlıq bilmək
Sən bilmişdin bildin bilirsən biləcəksən bilərsən bil biləsən bilməlisən biləsisən bilsən Yiyəlik bilməyin
O bilmişdi bildi bilir biləcək bilər bilsin bilə bilməlidir biləsidir bilsə Yönlük bilməyə
Biz bilmişdik bildik bilirik biləcəyik bilərik bilək bilək bilməliyik biləsiyik bilsək Təsirlik bilməyi
Siz bilmişdiniz bildiniz bilirsiniz biləcəksiniz bilərsiniz biləsiniz biləsiniz bilməlisiniz biləsisiniz bilsəniz Yerlik bilməkdə
Onlar bilmişdilər bildilər bilirlər biləcəklər bilərlər bilsinlər bilələr bilməlidirlər biləsidirlər bilsələr Çıxışlıq bilməkdən


Mənalar :

  1. .

Türk dillərində: