Məzmuna keç

birləşdirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: birləşdirmək

Mənalar :

  1. Yapışdırmaq, birbirinə calamaq, qovuşdurmaq, bir-birinə bənd etmək. Elektrik məftillərini birləşdirmək. Sınmış hissələri lehimlə birləşdirmək.
  2. Bir neçə, yaxud bir çox şeyi bir araya toplayıb bir tam halına salmaq. Müəssisələri birləşdirmək.
  3. Aralarında vəhdət, birlik yaratmaq.
  4. Aralarında əlaqə yaratmaq, rabitə yaratmaq, bağlamaq. Çayın hər iki sahilini körpü ilə birləşdirmək.
  5. məc. Uyğunlaşdırmaq, uzlaşdırmaq, əlaqələndirmək, bağlamaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən birləşdirmişdim birləşdirdim birləşdirirəm birləşdirəcəyəm birləşdirərəm birləşdirim birləşdirəm birləşdirməliyəm birləşdirəsiyəm birləşdirsəm Adlıq birləşdirmək
Sən birləşdirmişdin birləşdirdin birləşdirirsən birləşdirəcəksən birləşdirərsən birləşdir birləşdirəsən birləşdirməlisən birləşdirəsisən birləşdirsən Yiyəlik birləşdirməyin
O birləşdirmişdi birləşdirdi birləşdirir birləşdirəcək birləşdirər birləşdirsin birləşdirə birləşdirməlidir birləşdirəsidir birləşdirsə Yönlük birləşdirməyə
Biz birləşdirmişdik birləşdirdik birləşdiririk birləşdirəcəyik birləşdirərik birləşdirək birləşdirək birləşdirməliyik birləşdirəsiyik birləşdirsək Təsirlik birləşdirməyi
Siz birləşdirmişdiniz birləşdirdiniz birləşdirirsiniz birləşdirəcəksiniz birləşdirərsiniz birləşdirəsiniz birləşdirəsiniz birləşdirməlisiniz birləşdirəsisiniz birləşdirsəniz Yerlik birləşdirməkdə
Onlar birləşdirmişdilər birləşdirdilər birləşdirirlər birləşdirəcəklər birləşdirərlər birləşdirsinlər birləşdirələr birləşdirməlidirlər birləşdirəsidirlər birləşdirsələr Çıxışlıq birləşdirməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]