Məzmuna keç

birləşmək

Wiktionary saytından

bəngü badə

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: birləşmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən birləşmişdim birləşdim birləşirəm birləşəcəyəm birləşərəm birləşim birləşəm birləşməliyəm birləşəsiyəm birləşsəm Adlıq birləşmək
Sən birləşmişdin birləşdin birləşirsən birləşəcəksən birləşərsən birləş birləşəsən birləşməlisən birləşəsisən birləşsən Yiyəlik birləşməyin
O birləşmişdi birləşdi birləşir birləşəcək birləşər birləşsin birləşə birləşməlidir birləşəsidir birləşsə Yönlük birləşməyə
Biz birləşmişdik birləşdik birləşirik birləşəcəyik birləşərik birləşək birləşək birləşməliyik birləşəsiyik birləşsək Təsirlik birləşməyi
Siz birləşmişdiniz birləşdiniz birləşirsiniz birləşəcəksiniz birləşərsiniz birləşəsiniz birləşəsiniz birləşməlisiniz birləşəsisiniz birləşsəniz Yerlik birləşməkdə
Onlar birləşmişdilər birləşdilər birləşirlər birləşəcəklər birləşərlər birləşsinlər birləşələr birləşməlidirlər birləşəsidirlər birləşsələr Çıxışlıq birləşməkdən


Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20160314081803/https://azerdict.com/izahli-luget/birl%C9%99%C5%9Fm%C9%99k

    1. Bir araya toplaşaraq, bir-birinə qarışaraq bir küll halına gəlmək. Nümayişçilər meydanda birləşəcəklər. Hissələr çayın sahilində birləşdi. Qoşunlar hücum etmək üçün birləşdilər.
    2. İttifaq bağlamaq, həmrəy olmaq, bir araya toplaşmaq, öz qüvvələrini birləşdirmək. Bütün dünya zəhmətkeşləri sülh uğrunda mübarizə üçün birləşmişlər.
    3. Qovuşmaq, bir-birinə qarışmaq, bitişmək. İki yolun birləşdiyi nöqtə. Körpünün sahil ilə birləşdiyi yer. Yolların birləşdiyi yerdə üç atlıya rast gəldik.
    4. Əlaqələnmək, aralarında rabitə əmələ gəlmək, bağlanmaq. // məc. Evlənmək, həyatlarını bir-birinə bağlamaq.
    5. Uyğun olmaq, uyuşmaq, uyğunlaşmaq, razılaşmaq, fikrə şərik olmaq. Mübahisə edənlər bir məsələdə birləşdilər.

Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]