Məzmuna keç

bitirmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: bitirmək
  • Heca: bi-tir-mək
  • Əski əlifba:

Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/bitirmək

    1. Axıra çatdırmaq, başa çatdırmaq, tamamlamaq, qurtarmaq. Söhbəti bitirmək. Məktəbi bitirmək. – Nazlı nağılını bitirib, Ağabəyimin üzünə baxdı. Uşaq totuq əlini yanağına söykəyib, çoxdan yatmışdı. Çəmənzəminli. Hədiyyə naharını təzəcə bitirmişdi ki, qapıda maşın səsləndi. Mir Cəlal.
    2. Yerinə yetirmək, görüb qurtarmaq. Zavod öz illik planını vaxtından əvvəl bitirmişdir. İşimi bitirən kimi kinoya gedəcəyəm.
    3. Yetişdirmək, hasil etmək, göyərtmək, cücərtmək. Bu torpaq buğda bitirmir. – Kənari-çeşmimə sancıldı oxların neytək; Sudan qəmiş bitirən Kür kənarına bənzər. S.Ə.Şirvani.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən bitirmişdim bitirdim bitirirəm bitirəcəyəm bitirərəm bitirim bitirəm bitirməliyəm bitirəsiyəm bitirsəm Adlıq bitirmək
Sən bitirmişdin bitirdin bitirirsən bitirəcəksən bitirərsən bitir bitirəsən bitirməlisən bitirəsisən bitirsən Yiyəlik bitirməyin
O bitirmişdi bitirdi bitirir bitirəcək bitirər bitirsin bitirə bitirməlidir bitirəsidir bitirsə Yönlük bitirməyə
Biz bitirmişdik bitirdik bitiririk bitirəcəyik bitirərik bitirək bitirək bitirməliyik bitirəsiyik bitirsək Təsirlik bitirməyi
Siz bitirmişdiniz bitirdiniz bitirirsiniz bitirəcəksiniz bitirərsiniz bitirəsiniz bitirəsiniz bitirməlisiniz bitirəsisiniz bitirsəniz Yerlik bitirməkdə
Onlar bitirmişdilər bitirdilər bitirirlər bitirəcəklər bitirərlər bitirsinlər bitirələr bitirməlidirlər bitirəsidirlər bitirsələr Çıxışlıq bitirməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]