Məzmuna keç

buyurmaq

Wiktionary saytından

azərbaycanca: buyurmaq

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən buyurmuşdum buyurdum buyururam buyuracağam buyuraram buyurum buyuram buyurmalıyam buyurasıyam buyursam Adlıq buyurmaq
Sən buyurmuşdun buyurdun buyurursan buyuracaqsan buyurarsan buyur buyurasan buyurmalısan buyurasısan buyursan Yiyəlik buyurmağın
O buyurmuşdu buyurdu buyurur buyuracaq buyurar buyursun buyura buyurmalıdır buyurasıdır buyursa Yönlük buyurmağa
Biz buyurmuşduq buyurduq buyururuq buyuracağıq buyurarıq buyuraq buyuraq buyurmalıyıq buyurasıyıq buyursaq Təsirlik buyurmağı
Siz buyurmuşdunuz buyurdunuz buyurursunuz buyuracaqsınız buyurarsınız buyurasınız buyurasınız buyurmalısınız buyurasısınız buyursanız Yerlik buyurmaqda
Onlar buyurmuşdular buyurdular buyururlar buyuracaqlar buyurarlar buyursunlar buyuralar buyurmalıdırlar buyurasıdır buyursalar Çıxışlıq buyurmaqdan


Mənalar :

  1. Əmr etmək, hökm etmək//Eyni mənada nəzakət və hörmət üçün deyilir.
  2. Söyləmək, demək, təklif etmək. Məsələn Nə buyurursunuz?
  3. Getmək, gəlmək. Məsələn Bu axşam bizə buyurun.

Dünya xalqlarının dillərində

[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

[redaktə]