dözmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dözmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: döz-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. .
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dözmüşdüm dözdüm dözürəm dözəcəyəm dözərəm dözüm dözəm dözməliyəm dözəsiyəm dözsəm Adlıq dözmək
Sən dözmüşdün dözdün dözürsən dözəcəksən dözərsən döz dözəsən dözməlisən dözəsisən dözsən Yiyəlik dözməyin
O dözmüşdü dözdü dözür dözəcək dözər dözsün dözə dözməlidir dözəsidir dözsə Yönlük dözməyə
Biz dözmüşdük dözdük dözürük dözəcəyik dözərik dözək dözək dözməliyik dözəsiyik dözsək Təsirlik dözməyi
Siz dözmüşdünüz dözdünüz dözürsünüz dözəcəksiniz dözərsiniz dözəsiniz dözəsiniz dözməlisiniz dözəsisiniz dözsəniz Yerlik dözməkdə
Onlar dözmüşdülər dözdülər dözürlər dözəcəklər dözərlər dözsünlər dözələr dözməlidirlər dözəsidirlər dözsələr Çıxışlıq dözməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]