Məzmuna keç

düşünmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: düşünmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: dü-şün-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. Bir şeyin haqqında fikirləşmək
  2. Təsəvvür etmək, zənn etmək, xəyal etmək
  3. Başa düşmək, anlamaq, dərk etmək
  4. Narahat olmaq, fikir çəkmək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən düşünmüşdüm düşündüm düşünürəm düşünəcəyəm düşünərəm düşünüm düşünəm düşünməliyəm düşünəsiyəm düşünsəm Adlıq düşünmək
Sən düşünmüşdün düşündün düşünürsən düşünəcəksən düşünərsən düşün düşünəsən düşünməlisən düşünəsisən düşünsən Yiyəlik düşünməyin
O düşünmüşdü düşündü düşünür düşünəcək düşünər düşünsün düşünə düşünməlidir düşünəsidir düşünsə Yönlük düşünməyə
Biz düşünmüşdük düşündük düşünürük düşünəcəyik düşünərik düşünək düşünək düşünməliyik düşünəsiyik düşünsək Təsirlik düşünməyi
Siz düşünmüşdünüz düşündünüz düşünürsünüz düşünəcəksiniz düşünərsiniz düşünəsiniz düşünəsiniz düşünməlisiniz düşünəsisiniz düşünsəniz Yerlik düşünməkdə
Onlar düşünmüşdülər düşündülər düşünürlər düşünəcəklər düşünərlər düşünsünlər düşünələr düşünməlidirlər düşünəsidirlər düşünsələr Çıxışlıq düşünməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]