düşmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: düşmək

Mənalar :

 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək.
 2. Heyvan və ya başqa bir minikdən yerə enmək.
 3. Ayaq üstə dayana bilməyərək yıxılmaq.
 4. Özünü bir şeyin üstünə salmaq, yıxmaq, yaxud bir şeyin üstünə əyilmək.
 5. Sallanmaq, tökülmək.
 6. Öz-özünə tökülmək, yerindən çıxıb (qopub) düşmək.
 7. Yağmaq.
 8. Yönələrək bir yerə, ya bir şeyin üzərinə yayılmaq, enmək, saçmaq, gəlmək.
 9. Paylaşdırma, təyinat nəticəsində bu və ya başqa bir yerə təyin edilmək, göndərilmək.
 10. Təsadüfi, ya qeyri-təsadüfi bir şeyin içində olmaq, özünü bir şeyin içində görmək.
 11. Baş vermək, başlamaq, qopmaq.
 12. Başlamaq, şüru etmək, girişmək, iqdam etmək.
 13. Bərqərar olmaq, meydana gəlmək, olmaq.
 14. Çatmaq, yetişmək.
 15. Dərəcəsi, şiddəti, səviyyəsi, miqdarı və s. azalmaq, əskilmək, zəifləmək, enmək.
 16. İtirmək, qeyb etmək, məhrum olmaq.
 17. Yorğunluqdan, soyuqdan və s.-dən keyimək, üzülmək, tabsız olmaq, taqətini itirmək.
 18. Təsadüf etmək, təsadüf olmaq, rast gəlmək, vaqe olmaq.
 19. Bəxtinə çıxmaq, payına çıxmaq, qisməti olmaq.
 20. Çatmaq, yetişmək, yaxud çatmalı, yetişməli olmaq.
 21. Xeyri olmaq, xeyir vermək, faydası olmaq, köməyi olmaq, yaxşı təsir etmək, yaramaq.
 22. Uyğun olmaq, uymaq, münasib olmaq, uyğun gəlmək, düz gəlmək, yaraşmaq.
 23. Sayılmaq, olmaq, münasib olmaq. Mənim deməyim pis düşər.
 24. Aid olmaq, üzərində yük olmaq, yüklənmək, üzərində qalmaq.
 25. Hər hansı bir vəziyyət, şərait və s. içərisində olmaq; uğramaq, düçar olmaq, giriftar olmaq.
 26. Avara-sərgərdan dolaşmaq, gəzmək (bu mənada adətən tərkib halında işlənir).
 27. Bu və ya digər bir hissə qapılmaq, onun həvəsində olmaq, bir şeyin xəyalında olmaq.
 28. Qabağınca, dalınca, ya yanınca getmək, qoşmaq.
 29. Bir şey üçün hədəf olmaq (bu mənada adətən tərkib halında işlənir).
 30. Keçmək. / Bir əlimə düşəydi...
 31. məc. Özünə fikir verməyərək, simaca və mənən acınacaqlı, düşkün bir hal almaq.
 32. Vaqe olmaq, yerləşmək.
 33. . Əmələ gəlmək, düzəlmək, salınmaq.
 34. Sataşmaq, dəymək, görmək.
 35. Yayılmaq, eşidilmək.
 36. Birinci dəfə yem yeməyə başlamaq.
 37. Bir çox isimlərə qoşularaq, müxtəlif ifadələr düzəldilir: məs.: gözü düşmək, ürəyi düşmək, əldən düşmək, bərkə düşmək, əl-ayağa düşmək.

Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]