dəlmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

  • azərbaycanca: dəlmək
  • Əski əlifba:
  • Heca: dəl-mək
  • Tələffüz:
  • BFƏ:

Mənalar :

  1. Bir şeylə deşmək, dəlik açmaq, oymaq // Dəşib keçmək, dəlib keçmək
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dəlmişdim dəldim dəlirəm dələcəyəm dələrəm dəlim dələm dəlməliyəm dələsiyəm dəlsəm Adlıq dəlmək
Sən dəlmişdin dəldin dəlirsən dələcəksən dələrsən dəl dələsən dəlməlisən dələsisən dəlsən Yiyəlik dəlməyin
O dəlmişdi dəldi dəlir dələcək dələr dəlsin dələ dəlməlidir dələsidir dəlsə Yönlük dəlməyə
Biz dəlmişdik dəldik dəlirik dələcəyik dələrik dələk dələk dəlməliyik dələsiyik dəlsək Təsirlik dəlməyi
Siz dəlmişdiniz dəldiniz dəlirsiniz dələcəksiniz dələrsiniz dələsiniz dələsiniz dəlməlisiniz dələsisiniz dəlsəniz Yerlik dəlməkdə
Onlar dəlmişdilər dəldilər dəlirlər dələcəklər dələrlər dəlsinlər dələlər dəlməlidirlər dələsidirlər dəlsələr Çıxışlıq dəlməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]