dərk etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dərk etmək

Mənalar :

  1. Anlamaq, başa düşmək, öz düşüncəsi ilə qavramaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dərk etmişdim dərk etdim dərk edirəm dərk edəcəyəm dərk edərəm dərk edim dərk edəm dərk etməliyəm dərk edəsiyəm dərk etsəm Adlıq dərk etmək
Sən dərk etmişdin dərk etdin dərk edirsən dərk edəcəksən dərk edərsən dərk et dərk edəsən dərk etməlisən dərk edəsisən dərk etsən Yiyəlik dərk etməyin
O dərk etmişdi dərk etdi dərk edir dərk edəcək dərk edər dərk etsin dərk edə dərk etməlidir dərk edəsidir dərk etsə Yönlük dərk etməyə
Biz dərk etmişdik dərk etdik dərk edirik dərk edəcəyik dərk edərik dərk edək dərk edək dərk etməliyik dərk edəsiyik dərk etsək Təsirlik dərk etməyi
Siz dərk etmişdiniz dərk etdiniz dərk edirsiniz dərk edəcəksiniz dərk edərsiniz dərk edəsiniz dərk edəsiniz dərk etməlisiniz dərk edəsisiniz dərk etsəniz Yerlik dərk etməkdə
Onlar dərk etmişdilər dərk etdilər dərk edirlər dərk edəcəklər dərk edərlər dərk etsinlər dərk edələr dərk etməlidirlər dərk edəsidirlər dərk etsələr Çıxışlıq dərk etməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]