dərmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

üzüm dərən adamlar

azərbaycanca: dərmək

  • Əski əlifba:
  • Heca: dər-mək
  • Tələffüz:

Mənalar :

  1. Meyvə, çiçək və s.-ni bir-bir qoparmaq, toplamaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dərmişdim dərdim dərirəm dərəcəyəm dərərəm dərim dərəm dərməliyəm dərəsiyəm dərsəm Adlıq dərmək
Sən dərmişdin dərdin dərirsən dərəcəksən dərərsən dər dərəsən dərməlisən dərəsisən dərsən Yiyəlik dərməyin
O dərmişdi dərdi dərir dərəcək dərər dərsin dərə dərməlidir dərəsidir dərsə Yönlük dərməyə
Biz dərmişdik dərdik dəririk dərəcəyik dərərik dərək dərək dərməliyik dərəsiyik dərsək Təsirlik dərməyi
Siz dərmişdiniz dərdiniz dərirsiniz dərəcəksiniz dərərsiniz dərəsiniz dərəsiniz dərməlisiniz dərəsisiniz dərsəniz Yerlik dərməkdə
Onlar dərmişdilər dərdilər dərirlər dərəcəklər dərərlər dərsinlər dərələr dərməlidirlər dərəsidirlər dərsələr Çıxışlıq dərməkdən


Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Türk dilli xalqların dillərində[redaktə]