Məzmuna keç

dəvət etmək

Wiktionary saytından

[redaktə]

Feil[redaktə]

azərbaycanca: dəvət etmək

Mənalar :

  1. Hörmətlə bir yerə çağırmaq.
  2. kit. Özünü bu və ya başqa cür aparmağı, bir şeyi qəbul və ya bir şeyə riayət etməyi tələb etmək, təklif etmək. / İntizama dəvət etmək.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən dəvət etmişdim dəvət etdim dəvət edirəm dəvət edəcəyəm dəvət edərəm dəvət edim dəvət edəm dəvət etməliyəm dəvət edəsiyəm dəvət etsəm Adlıq dəvət etmək
Sən dəvət etmişdin dəvət etdin dəvət edirsən dəvət edəcəksən dəvət edərsən dəvət et dəvət edəsən dəvət etməlisən dəvət edəsisən dəvət etsən Yiyəlik dəvət etməyin
O dəvət etmişdi dəvət etdi dəvət edir dəvət edəcək dəvət edər dəvət etsin dəvət edə dəvət etməlidir dəvət edəsidir dəvət etsə Yönlük dəvət etməyə
Biz dəvət etmişdik dəvət etdik dəvət edirik dəvət edəcəyik dəvət edərik dəvət edək dəvət edək dəvət etməliyik dəvət edəsiyik dəvət etsək Təsirlik dəvət etməyi
Siz dəvət etmişdiniz dəvət etdiniz dəvət edirsiniz dəvət edəcəksiniz dəvət edərsiniz dəvət edəsiniz dəvət edəsiniz dəvət etməlisiniz dəvət edəsisiniz dəvət etsəniz Yerlik dəvət etməkdə
Onlar dəvət etmişdilər dəvət etdilər dəvət edirlər dəvət edəcəklər dəvət edərlər dəvət etsinlər dəvət edələr dəvət etməlidirlər dəvət edəsidirlər dəvət etsələr Çıxışlıq dəvət etməkdən


Tərcümələr Dünya xalqlarının dillərində[redaktə]

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu[redaktə]